Osoba, która wybiera się na filologię obcą może wybrać specjalizację tłumacza. Dzięki temu ma znacznie szerszy wachlarz możliwości podjęcia zatrudnienia niż przeciętny filolog. Oczywiście zawsze może się również dokształcać w ramach studiów podyplomowych zdobywając dodatkowe kompetencje. Niemniej jednak specjalność tłumaczeniowa daje potrzebną wiedzę merytoryczną do wykonywania różnorodnych tłumaczeń.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Bycie tłumaczem w ogólnym tego słowa znaczeniu wiąże się z możliwością tłumaczenia dokumentów osobistych, o ile nie mają charakteru urzędowego. W takiej sytuacji potrzebna jest usługa tłumacza przysięgłego, który pieczęcią i podpisem poświadcza o zgodności tłumaczenia z oryginałem. Jest to absolutnie niezbędne w przypadku dokumentów urzędowych. Jednak tłumaczem przysięgłym może zostać tłumacz, który zda egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego. Najpierw jednak musi złożyć stosowny wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości i czekać na odpowiedź. Zdanie egzaminu i wpis do rejestru pozwala na wykonywanie obowiązków zgodnie z prawem. Pieczęć i stosowne dokumenty są wręczane w ministerstwie.

Jakie uprawnienia ma osoba po specjalizacji tłumaczeniowej?

Jeśli jednak ścieżka tłumacza przysięgłego wydaje Ci się na razie zawiła i trudna, to możesz zostać tłumaczem symultanicznym. Osoba na tym stanowisku zajmuje się tłumaczeniem "na żywo" tego co usłyszy. Może być zatrudniona w radio, telewizji, ale również przez dowolną firmę czy instytucję, np. w ramach organizowanych międzynarodowych konferencji. Takie tłumaczenia są bardzo wymagające i absorbujące dla tłumacza. Łatwiejszą formą wydaje się zatrudnienie w wydawnictwie i tłumaczenie książek.

Stawki wynagrodzenia dla tłumaczy są określone za 1125 znaków tekstu tłumaczenia przysięgłego i 1800 znaków tłumaczenia zwykłego. Tyle znaków obejmuje jedna strona tłumaczenia. Oferty pracy dla tłumaczy pojawiają się niemal non stop. Dostępna jest praca na etacie lub w systemie zleceniowym. Niewątpliwie jest to praca wymagająca sporego skupienia, jednak można wykonywać ją nawet w domu, co jest niewątpliwym atutem. Znajomość więcej niż jednego języka obcego daje większe możliwości w pracy tłumaczeniowej. Warto znać przynajmniej jeden język z grupy mniej popularnych, a także języki państw sąsiednich. Tłumacz może z powodzeniem założyć również własną działalność.