Prezes zarządu spółki nie zawsze pełni obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie. Tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2020 r.
Spółka uchwałą powołała mężczyznę do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Zrobiła to na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.). W zakres jego obowiązków wchodziło reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki. Następnie tę samą osobę firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę na stanowisku konserwatora nadzorującego poprawność pracy urządzeń montowanych przez spółkę. Obowiązki wynikające z powołania w żaden sposób nie pokrywały się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. Spółka wystąpiła do ZUS o interpretację, czy w przedstawionej sytuacji jest zobowiązana do opłacania składek od wynagrodzenia prezesa zarządu.
Zdaniem ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby posiadające określony tytuł do ubezpieczeń. Zamknięty katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zawarty jest w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Przepis ten nie zalicza do grona ubezpieczonych osób pełniących funkcję członka zarządu.