Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach Zakładu. Klienci mogą skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać e-mail lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych.

"W związku działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu" – powiedział rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej (22 560 16 00), konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Można korzystać również z kontaktu e-mail (cot@zus.pl). Kontakt możliwy jest także za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zakład informuje również, że przedsiębiorcy mający trudności w regulowaniu składek mogą skorzystać z pomocy doradcy w sprawie ulg i umorzeń. "Zachęcamy, aby korzystać z tego telefonicznie lub mailowo" – wskazuje rzecznik ZUS.

Doradca ds. ulg i umorzeń na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Koronawirus. Co ma zrobić pracodawca

"W szczególnie trudnych sytuacjach określonych przepisami prawa możliwe jest również umorzenie należności, niemniej jednak jest to instrument, z którego korzystamy niezmiernie rzadko" - powiedział rzecznik ZUS. Zakład może umorzyć należności w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności lub gdy osoba opłacająca należności znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.