statystyki

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika twórcy

autor: Izabela Nowacka13.03.2020, 17:00
Jak w praktyce stosować podwyższone koszty autorskie 50 proc.? Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje albo skorzysta z urlopu wypoczynkowego?

Jak w praktyce stosować podwyższone koszty autorskie 50 proc.? Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje albo skorzysta z urlopu wypoczynkowego?źródło: ShutterStock

Pracownicy są zatrudnieni w firmie budowlanej jako inżynierowie. Opracowują i tworzą różnego rodzaju projekty konstrukcji, budynków i innych obiektów. W ramach swoich obowiązków wykonują też zadania na rzecz pracodawcy, które nie są związane z projektowaniem, w tym prace o charakterze biurowym. Od marca 2020 r. wprowadziliśmy nowy system wynagradzania pracowników wykonujących pracę twórczą.

Z tytułu wykonywania pracy będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w podziale na: • część odpowiadającą honorarium z tytułu przeniesienia na pracodawcę praw do projektów będących utworami w rozumieniu przepisów prawa autorskiego (honorarium autorskie), • część związaną z wykonywaniem pozostałych obowiązków pracowniczych. Załóżmy, że wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w wysokości 9000 zł, przy czym kwota honorarium autorskiego będzie stanowiła 80 proc. tego wynagrodzenia, proporcjonalnie przypadającej na działalność twórczą i pozostałą. W umowie o pracę zostanie wprowadzony zapis, że honorarium stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę. Jeśli w danym miesiącu nie nastąpi przeniesienie praw do projektu (np. nie zostanie on ukończony), to całe wynagrodzenie będzie podatkowo traktowane jak zwykłe. Przeniesienie praw będzie następować każdorazowo z chwilą udostępnienia pracodawcy przedmiotu tych praw. W tym celu będzie podpisywany protokół zdawczo-odbiorczy, a utwory będą ewidencjonowane i archiwizowane. Jak w praktyce stosować podwyższone koszty autorskie 50 proc.? Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje albo skorzysta z urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Przy takim określeniu wynagrodzenia, w tym za prace twórcze, można do tego honorarium zastosować procentowe koszty autorskie. Osobom posiadającym status pracownika, uzyskującym przychody m.in. ze stosunku pracy, przysługuje, co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie jednej pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Są to koszty kwotowe wynoszące 250 zł lub 300 zł. W odniesieniu do niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych procentowych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącane przez płatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów z pracy twórczej nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85 528 zł.

50-proc. koszty

Należy jednak podkreślić, że 50-proc. koszty stosuje się wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc m.in. do działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego, programów komputerowych, dziennikarstwa.


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane