statystyki

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika twórcy

autor: Izabela Nowacka13.03.2020, 17:00
Jak w praktyce stosować podwyższone koszty autorskie 50 proc.? Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje albo skorzysta z urlopu wypoczynkowego?

Jak w praktyce stosować podwyższone koszty autorskie 50 proc.? Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje albo skorzysta z urlopu wypoczynkowego?źródło: ShutterStock

Pracownicy są zatrudnieni w firmie budowlanej jako inżynierowie. Opracowują i tworzą różnego rodzaju projekty konstrukcji, budynków i innych obiektów. W ramach swoich obowiązków wykonują też zadania na rzecz pracodawcy, które nie są związane z projektowaniem, w tym prace o charakterze biurowym. Od marca 2020 r. wprowadziliśmy nowy system wynagradzania pracowników wykonujących pracę twórczą.

Z tytułu wykonywania pracy będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w podziale na: • część odpowiadającą honorarium z tytułu przeniesienia na pracodawcę praw do projektów będących utworami w rozumieniu przepisów prawa autorskiego (honorarium autorskie), • część związaną z wykonywaniem pozostałych obowiązków pracowniczych. Załóżmy, że wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w wysokości 9000 zł, przy czym kwota honorarium autorskiego będzie stanowiła 80 proc. tego wynagrodzenia, proporcjonalnie przypadającej na działalność twórczą i pozostałą. W umowie o pracę zostanie wprowadzony zapis, że honorarium stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę. Jeśli w danym miesiącu nie nastąpi przeniesienie praw do projektu (np. nie zostanie on ukończony), to całe wynagrodzenie będzie podatkowo traktowane jak zwykłe. Przeniesienie praw będzie następować każdorazowo z chwilą udostępnienia pracodawcy przedmiotu tych praw. W tym celu będzie podpisywany protokół zdawczo-odbiorczy, a utwory będą ewidencjonowane i archiwizowane. Jak w praktyce stosować podwyższone koszty autorskie 50 proc.? Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik zachoruje albo skorzysta z urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Przy takim określeniu wynagrodzenia, w tym za prace twórcze, można do tego honorarium zastosować procentowe koszty autorskie. Osobom posiadającym status pracownika, uzyskującym przychody m.in. ze stosunku pracy, przysługuje, co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie jednej pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Są to koszty kwotowe wynoszące 250 zł lub 300 zł. W odniesieniu do niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych procentowych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącane przez płatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów z pracy twórczej nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85 528 zł.

50-proc. koszty

Należy jednak podkreślić, że 50-proc. koszty stosuje się wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc m.in. do działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego, programów komputerowych, dziennikarstwa.


Pozostało jeszcze 71% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane