W związku z koronawirusem firmy apelują o odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. m.in. wprowadzenia obowiązku Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 osób czy wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych.

"Polscy przedsiębiorcy z niepokojem obserwują rozprzestrzenianie się w Europie koronawirusa. Zagrożenie, które jeszcze niedawno wydawało się odległe, dziś jest obecne również w Polsce" - podkreśliła w komunikacie Konfederacja Lewiatan.

Podkreśliła, że wirus SARS-COV-2 (COVID-19) potrafi zainfekować również gospodarkę. Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że kolejne branże wskazują na dramatyczne, nagłe pogorszenie swojej sytuacji i apelują o pomoc. "Zanikający popyt przekłada się na kłopoty w regulowaniu zobowiązań i przewidywane redukcje zatrudnienia" - czytamy. Według nich kłopoty jednej branży bardzo szybko będą skutkować pogorszeniem kondycji innych, co wpłynie negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy.

Zważając na obecną, niepewną sytuację organizacja podkreśliła, że państwo powinno ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli się oni skupić na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy i pracowników przed negatywnymi skutkami.

Dlatego polscy przedsiębiorcy, zrzeszeni w organizacjach pracodawców, izbach i stowarzyszeniach apelują o zawarcie Paktu Społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju”, który da firmom szanse utrzymania dotychczasowego zatrudnienia.

Koronawirus. Prawa i obowiązki pracodawcy

https://promocje.infor.pl/dgp/20200311-ebook-koronawirus/

Zakłada on odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia m.in. obowiązku Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych, a także "rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego" oraz podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firmy, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego oraz zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego m.in. w sytuacji, kiedy firmy ponoszą straty.

Pod apelem, oprócz przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, podpisali się także: BCC, Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza.