Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres, który zacznie się 1 listopada br., gminy będą samodzielnie ustalać wysokość dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Oprócz nowych przepisów wprowadzających waloryzację kryterium dochodowego w Funduszu Alimentacyjnym (FA) oraz zakładających przyspieszenie rozpatrywania spraw o świadczenia podlegających wojewodom, zawiera on też szereg istotnych modyfikacji związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na dzieci.
Wśród nich jest rozszerzenie katalogu informacji o dochodzie członków rodziny, które gmina będzie ustalać samodzielnie. Obecnie jest tak, że gminne jednostki uzyskują je z baz danych Ministerstwa Finansów w przypadku rodziców odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych, a więc m.in. zatrudnionych na umowach o pracę oraz świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych. Natomiast gdy osiągają oni dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku, muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.