statystyki

Jak wyliczyć podstawę składek na ubezpieczenia od lutego 2020 r.

autor: Izabela Nowacka13.03.2020, 19:00
Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje bowiem mały ZUS plus (przekształcony mały ZUS), dzięki któremu można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodu z działalności gospodarczej.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje bowiem mały ZUS plus (przekształcony mały ZUS), dzięki któremu można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodu z działalności gospodarczej.źródło: ShutterStock

Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Z podatku dochodowego rozliczam się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W 2019 r. firma działała cały czas. Mój roczny przychód wyniósł 98 725 zł, a dochód, zgodnie z podatkową księgą przychodów i rozchodów – 31 980,55 zł, łącznie ze składkami społecznymi. Ustaliłem podstawę wymiaru składek na 2020 r. (począwszy od lutego) w wysokości 1314,27 zł – czy prawidłowo? Nadmieniam, że w 2019 r. nie korzystałem z poprzedniej ulgi „Mały ZUS”.

TEMAT: Mały ZUS plus

PROBLEM: Jak ustalić podstawę wymiaru

odpowiedź

Tak, jest to poprawna wysokość podstawy wymiaru składek społecznych na okres od lutego do grudnia 2020 r.

Warto więc przypomnieć i sprawdzić, jak prawidłowo obliczyć podstawę według nowych zasad, a tym samym kwoty składek, by nie było zaległości z powodu jej zaniżenia. Kluczowe są tu dwie wartości – przychód i dochód z działalności gospodarczej. Pierwsza wartość jest ważna na etapie weryfikacji, czy w ogóle prawo do ulgi przysługuje. Jeśli tak, można przejść do skalkulowania podstawy wymiaru i wtedy do obliczeń służy drugi wskaźnik, tj. dochód.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje bowiem mały ZUS plus (przekształcony mały ZUS), dzięki któremu można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodu z działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że aktualna ulga ubezpieczeniowa jest adresowana do osób, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • w poprzednim roku kalendarzowym (obecnie – w 2019 r.) osiągnęły przychód z tytułu działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 000 zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok.

Jeśli przedsiębiorca prowadził biznes tylko przez część roku (np. rozpoczął lub zawiesił działalność), powyższy limit ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Kwotę 120 000 zł należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożyć otrzymany wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Przedsiębiorca, który spełnił warunki do ulgi i chciał z niej skorzystać od lutego br., musiał zgłosić się w ZUS do 2 marca poprzez złożenie odpowiednich dokumentów: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS: 05 90 albo – u rencistów – 05 92). W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 r. korzystali z małego ZUS na wcześniejszych zasadach i chcieli kontynuować opłacanie niższych składek. Oni nie musieli się przerejestro wywać.

Wszyscy, którzy korzystają z małego ZUS plus w lutym, muszą złożyć w marcu dokumenty rozliczeniowe za luty, w których przekażą informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania działalności gospodarczej.

Dochód, czyli co

Wysokość podstawy wymiaru składek społecznych z „małej działalności plus” wyznacza dochód z poprzedniego roku kalendarzowego. O jaki dochód chodzi? W praktyce rozumienie tego pojęcia na użytek obliczenia podstawy do ZUS okazało się wcale niełatwe. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie mają własnej definicji. W przypadku rozliczania się według skali lub podatkiem liniowym 19 proc. bierze się pod uwagę dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Trzeba więc w tym zakresie odwołać się właśnie do regulacji podatkowych. Problem jednak w tym, że „dochodów” może być kilka. Dochodem jest bowiem zarówno przychód pomniejszony wyłącznie o koszty jego uzyskania, jak i pomniejszony o składki społeczne, straty z lat ubiegłych czy po zastosowaniu innych ulg, będący podstawą opodatkowania. Tym samym dochód z ksiąg podatkowych może się różnić od dochodu, jaki podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT.

W opinii autora, skoro mowa o dochodzie rocznym z działalności gospodarczej w ujęciu podatkowym, to należałoby się odwołać do art. 24 ustawy o PIT, który stanowi, że:

  • u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów;
  • u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, u „vatowców” – przychód pomniejszony o należny VAT) a kosztami jego uzyskania (koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23); przy czym koszty należy tu skorygować o różnice remanentowe.


Pozostało 61% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane