60,6 mln zł otrzymają samorządy na założenie dziennych domów i klubów „Senior+” oraz na dofinansowanie tych już działających. Ponieważ nie wszystkie środki zostały wykorzystane, wkrótce ruszy drugi nabór wniosków.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie wyniki konkursu w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. Pozwala on gminom oraz powiatom uzyskać budżetową dotację na tworzenie oraz wyposażenie placówek, w których starsze osoby mogą spędzać wolny czas czy uczestniczyć w rehabilitacji i zajęciach terapeutycznych. Dodatkowo samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności tych instytucji, które zostały uruchomione w poprzednich latach.
Okazuje się, że w tym roku powstanie 191 nowych placówek, z czego 31 dziennych domów oraz 160 klubów „Senior+”, które będą miały razem ok. 4 tys. miejsc. Samorządy otrzymają na ten cel łącznie 28,8 mln zł, a najwięcej instytucji powstanie w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim oraz mazowieckim. Z kolei dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 31,8 mln zł trafi do 547 istniejących już domów i klubów, które mają razem 13,7 tys. miejsc.
To jednak nie koniec, bo jak zapowiada MRPiPS ogłoszony zostanie drugi nabór w tegorocznej edycji programu. Jest to związane z tym, że na jego realizację resort rodziny zagwarantował 80 mln zł, tymczasem dofinansowanie przyznane samorządom wyniosło 60,6 mln zł. Zostały więc wolne środki (15,4 mln zł), które będą rozdysponowane w kolejnym konkursie.