Solidarność poprze oficjalnie Andrzeja Dudę, jeśli obecny prezydent zobowiąże się do zmian socjalnych. W trakcie negocjacji może pojawić się kwestia emerytur stażowych i lustracji w Radzie Dialogu Społecznego.
Największy związek zawodowy w Polsce jest zadowolony z dotychczasowej współpracy z głową państwa i nie wyklucza poparcia jego kandydatury na drugą kadencję. Podobnie jak pięć lat temu jest skłonny podpisać z Andrzejem Dudą umowę programową, w której ten ostatni zobowiąże się do konkretnych działań na rzecz pracowników i zabezpieczenia społecznego. W grę wchodzą m.in. powiązanie emerytur ze stażem oraz przeciwdziałanie fikcyjnemu samozatrudnieniu.
– Komisja krajowa upoważniła Piotra Dudę [przewodniczącego związku – red.] i Henryka Nakoniecznego [członka prezydium ds. dialogu społecznego i negocjacji – red.] do prowadzenia rozmów w tej sprawie. Od ich przebiegu będzie zależeć decyzja o poparciu – mówi Marek Lewandowski, rzecznik prasowy komisji krajowej NSZZ „Solidarność”.