Nie ma planów zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską Hanny Gill-Piątek (Lewica).
Zgodnie z art. 80 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53) wynosi ona 4 tys. zł. W tej wysokości obowiązuje od 1 marca 2011 r. Wcześniej zasadą było, że zasiłek pogrzebowy wynosił 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.
„W 2010 r. rząd Donalda Tuska obniżył wysokość zasiłku pogrzebowego o ok. 40 proc., do kwoty 4 tys. zł. Już wówczas ten pomysł był krytykowany przez wszystkich, którzy znają branżę pogrzebową. Specjaliści twierdzili, że to jedynie część wartości usług związanych z pochówkiem zmarłego. Praktyka pokazuje to samo, zwłaszcza że na niektórych cmentarzach mamy do czynienia z paskarskimi cenami usług pogrzebowych windującymi koszty pogrzebu do kwot sięgających trzykrotności zasiłku, tak jak na cmentarzu w Brzezinach pod Łodzią” – wskazała Gill-Piątek.
Dodała, że często zdarza się, że rodziny muszą brać pożyczki, aby pokryć wszystkie koszty pogrzebu. Zdaniem posłanki zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego rząd chce zaoszczędzić akurat na osobach znajdujących się w tak trudnej sytuacji.
Wiceminister rodziny Stanisław Szwed w odpowiedzi wyjaśnił, że zmiana z 2011 r. miała na celu dostosowanie wysokości zasiłku pogrzebowego do średniej wysokości tego zasiłku w państwach członkowskich Unii Europejskiej. „Powyższe uzasadnienie nie straciło waloru aktualności i w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego” – czytamy.
Przeciętne wynagrodzenie w 2011 r. wynosiło niespełna 3,4 tys. zł. W 2019 r. niemal 5 tys. zł. Najniższa krajowa w 2011 r. wynosiła 1386 zł. Dziś 2,6 tys. zł.
W 2019 r. ZUS wypłacił 354,1 tys. zasiłków pogrzebowych (łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających także prawo do świadczenia rolniczego) na kwotę ponad 1,4 mld zł.