Jeszcze niemal 80 tys. potencjalnie uprawnionych do małego ZUS nie złożyło wniosków. Czas mają do 2 marca 2020 r.
Miesiąc temu zmieniły się zasady korzystania z ulgi w opłacaniu składek, czyli tzw. małego ZUS. Do tej pory byli do niej uprawnieni przedsiębiorcy, których przychody z poprzedniego roku nie przekraczały 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za poprzedni rok (w 2020 r. przychód ten wynosił 67,5 tys. zł).
Od 1 lutego br. obowiązuje rozszerzona wersja ulgi, czyli mały ZUS plus, który zmienia zasady skorzystania z tej preferencji. Aby przedsiębiorca mógł płacić niższe składki, jego roczny przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. Drugim warunkiem jest dochód. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym ani wyższa od 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Oznacza to, że z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, których miesięczny dochód nie przekracza 6 tys. zł.