Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w piątek zarządzenie dotyczące dofinansowania informatyzacji świadczeń udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Przewiduje ono, że placówki lekarzy rodzinnych będą mogły składać wnioski na dofinansowanie procesu informatyzacji. Szacowany, maksymalny skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. to 58,7 mln zł.

Zarządzenie zakłada, że w 2020 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogli uzyskać dofinansowanie na urządzenia informatyczne i oprogramowanie wykorzystywane do przechowywania oraz obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, a także na usługi w tym obszarze.

W celu otrzymania dofinansowania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (uprawniony świadczeniodawca) musi złożyć wniosek do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Dofinansowanie ma być udzielane do wyczerpania środków nie później niż do 21 stycznia 2021 r.