W wywiadzie m.in. o uzyskiwaniu przez pracodawcę informacji o stanie zdrowia pracownika i zdarzeniach, które powodują, że znajduje się on w grupie podwyższonego ryzyka, o możliwości wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy, a także o odmowie wyjazdu służbowego w miejsca zagrożone i roszczeniach wobec pracodawcy niezapewniającego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.