W ciągu pięciu lat o 74 proc. spadła liczba sprawozdań wymaganych od przedsiębiorstw przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Tak wynika z raportu przygotowanego przez Grant Thornton we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Jego celem było zbadanie, jak mocno pracodawcy są obciążeni obowiązkami związanymi z przekazywaniem różnego typu danych do organów administracji publicznej, i pokazanie jak w tym zakresie wygląda sytuacja w porównaniu do 2014 r. (wtedy przygotowany został podobny raport). Okazuje się, że cały czas instytucją, która wymaga najwięcej sprawozdań, jest Narodowy Bank Polski, drugie miejsce zajmuje GUS, trzecie urzędy skarbowe, natomiast czwarty jest PFRON.
Co jednak istotne w przypadku funduszu doszło do znaczącego spadku pod względem liczby składanych sprawozdań. O ile jeszcze w 2014 r. było ich średnio 50 w skali roku, o tyle w 2019 r. zmniejszyła się ona do 13, czyli o 74 proc.
– PFRON już od 2011 r. podejmuje zintensyfikowane działania, których celem jest ograniczenie do minimum liczby wymaganych danych sprawozdawczych oraz uproszczenie procedury składania niezbędnych sprawozdań – mówi Michał Plewka, rzecznik PFRON.
Dodaje, że na skutek wejścia w życie ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 622 ze zm.), fundusz przestał wymagać od pracodawców danych dostępnych w rejestrach publicznych, m.in. dokumentów potwierdzających nazwę, numer NIP, REGON czy adres.
Ponadto PFRON przeprowadził szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, w ramach której powstały filmy instruktażowe, szczegółowo wyjaśniające sposób wypełniania formularzy składanych przy ubieganiu się o pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
– Wyeliminowanie najczęściej powtarzanych błędów przełożyło się na zmniejszenie liczby składanych korekt, a w konsekwencji spadek średniej liczby wszystkich składanych do PFRON druków – przekonuje Michał Plewka.
To nie koniec ułatwień dla pracodawców, bo zgodnie z zapowiedziami Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa PFRON, w tym roku firmy będą składały sprawozdania finansowe tylko w formie elektronicznej. Natomiast docelowo z obowiązku ich przedstawiania będą zwolnieni ci pracodawcy, którzy są zobligowani do ich przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego.