Przedsiębiorca, który nieodpłatnie użyczy innemu podmiotowi budynek o wartości początkowej powyżej 10 mln zł, nie płaci podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego) – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o publiczną uczelnię medyczną, która użyczała budynki szpitalom klinicznym, które realizowały w nich swoje zadania statutowe. Uczelnia sądziła, że nie będzie musiała w związku z tym płacić podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT. Uważała, że taki obowiązek miałaby tylko, gdyby oddała budynki do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Podkreśliła, że użyczenie nie jest podobne do żadnej z tych umów. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym najważniejszą cechą umów najmu i dzierżawy jest odpłatność. Natomiast użyczenie ma charakter bezpłatny (zgodnie z art. 710 k.c.). Jest więc bardziej podobne do darowizny, z tą tylko różnicą, że uczelnia nie wykonuje świadczenia na rzecz szpitali kosztem swojego majątku.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z tym stanowiskiem, odstępując od uzasadnienia interpretacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.507.2019.1.MZA