Piszemy o dziesięciu wyzwaniach w prawie HR w 2020 r., a więc o takich zagadnieniach, z którymi współcześni pracodawcy spotykają się najczęściej i które z dużym prawdopodobieństwem będą w najbliższych miesiącach głównym przedmiotem zainteresowania osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Wybraliśmy poniższe zagadnienia, odwołując się do doświadczeń największych pracodawców polskich i międzynarodowych. Rodzaj poruszanej tu tematyki odzwierciedla charakterystykę współczesnego rynku pracy, sposób podejścia pracowników do pracy i pracodawców oraz przemiany zachodzące u samych pracodawców i w miejscach pracy.
Zarządzenie różnorodnością kulturową w firmie czy oczekiwanie od pracowników poszanowania dla określonych wartości wyznawanych przez pracodawcę – problemy, które jeszcze niedawno nie występowały lub występowały w marginalnym zakresie ‒ dzisiaj są kluczowe z punktu widzenia pracodawców, szczególnie tych o globalnym zasięgu. Jest to związane w szczególności z zatrudnianiem coraz większej liczby cudzoziemców, ale także osób reprezentujących środowiska LGBT, osób z różnych kręgów kulturowych czy osób niepełnosprawnych. Taka różnorodność wymaga od pracowników otwartości, tolerancji oraz poszanowania odmiennych poglądów. Pracodawca ma prawo wymagać od pracowników takiej postawy.