Nie będzie wliczana do limitów dochodu uprawniającego do otrzymania chociażby dodatku mieszkaniowego albo 500+ dla niepełnosprawnych. Nie zajmie jej także komornik na poczet długów.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu w styczniu tego roku Sejm uchwalił ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zwanym popularnie, choć nieprawidłowo, trzynastą emeryturą. Nieprawidłowo, bo świadczenie dostają nie tylko emeryci, lecz także renciści. Jest ono równe dla wszystkich, a ponadto ma specjalne źródło finansowania.
Twórcy projektu podkreślają socjalny charakter świadczenia, bo jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, „projektowane rozwiązanie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia”. W tym celu, mimo obciążenia podatkiem dochodowym oraz składką zdrowotną, trzynastka nie jest wliczana do różnych limitów, od których zależą inne świadczenia socjalne. Nie będzie też można z niej potrącić należności ani dokonać egzekucji. [ramka]