Przygotowujemy się do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w naszej firmie. W trakcie szkoleń dla pracowników często pojawia się pytanie o możliwość skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK przy zakupie mieszkania i czy wypłacone na ten cel pieniądze trzeba zwrócić w kwocie nominalnej czy wyższej. Innymi słowy, czy ta pożyczka jest oprocentowana?
Nie. Pieniądze wypłacone przez uczestnika PPK z jego rachunku na cele mieszkaniowe musi on zwrócić instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek w kwocie nominalnej, a więc tylko tyle, ile faktycznie wypłacił. Wypłatę tę można traktować zatem jak nieoprocentowaną pożyczkę mieszkaniową, która – jeśli zostanie zwrócona w terminie (jest na to aż 15 lat) – nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.