Uruchomiony po raz pierwszy w ubiegłym roku program „Opieka wytchnieniowa” był jedną z najbardziej wyczekiwanych przez rodziny osób niepełnosprawnych form pomocy.
Jego podstawowym celem jest czasowe odciążenie w sprawowaniu nad nimi codziennej opieki. Mimo to okazało się, że zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych w ramach programu usług było mniej, niż zakładały samorządy.

Dotacja do zwrotu