Rozmawiamy z Davidem Plinkiem, CEO Top Employers Institute
David Plink, CEO Top Employers Institute / Media

Za nami 11. edycja programu Top Employers w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba certyfikowanych organizacji w Polsce. Co daje firmom certyfikat Top Employer i co wyróżnia firmy, które poddają się badaniu.

Udział w programie certyfikacji zapewnia organizacji wiele korzyści. Firmy po spełnieniu pewnych kryteriów, związanych m.in. z wymaganą liczbą pracowników w kraju i/lub na świecie, biorą udział w badaniu i poddają ocenie swoje strategie i praktyki HR. Po pozytywnie zakończonym procesie audytu firma otrzymuje certyfikat Top Employer, a wraz z nim cenne informacje na temat stopnia swojego zaawansowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Dzięki certyfikatowi organizacje wzmacniają swoją markę i rozpoznawalność, mają również szansę na dostosowanie swoich praktyk i procesów HR do światowych trendów. Dzięki interaktywnym sesjom feedbackowym i wnikliwym raportom mogą porównać wyniki swojej organizacji z innymi certyfikowanymi pracodawcami. I wreszcie podczas wielu spotkań i wydarzeń mają szanse dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wymieniać doświadczeniami.

W którym kierunku – Pana zdaniem – zmierza globalne zarządzanie ludźmi w organizacji?

Zarządzanie kapitałem ludzkim będzie obejmować różne aspekty, które koncentrują się na ludziach, ich potrzebach i samopoczuciu. Usprawnione zostanie również podejście do zarządzania efektywnoscią, a elementy osobiste zostaną uwzględnione w ogólnych celach. Idziemy w kierunku holistycznego spojrzenia na pracownika. Pracownik będzie coraz bardziej świadomie wybierał swojego pracodawcę, zaś firma będzie bardziej koncentrowała się na jego przeżyciach związanych z Employee Experience, czyli budowaniem pozytywnych doświadczeń pracowników.

For a better world of work – to nowe motto Top Employers Institute. Co ono oznacza w praktyce?

W Top Employers Institute przyspieszamy wpływ strategii personalnych na wzbogacenie świata pracy. W praktyce certyfikujemy te działania na rzecz pracownika, w które organizacje naprawdę wierzą. Nasi Top Employers dążą do lepszego świata pracy, koncentrując się na swoich pracownikach i umieszczając ich w centrum swoich firm.

Budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników to jedno z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań, przed którym stoją współczesne działy HR. Aspekt ten badany jest w programie TEI. A w jaki sposób Top Employers Institute kształtuje wrażenia swoich pracowników?

W Top Employers Institute jesteśmy grupą pracowników z pasją, którzy pochodzą z wielu części świata i mają różnorodne pochodzenie kulturowe i osobiste. Jesteśmy otwarci na różnorodność w miejscu pracy i szczególnie dbamy o dobre samopoczucie pracowników. Mamy elastyczne środowisko pracy i od samego początku kariery pracownika w naszej organizacji staramy się inspirować go naszymi wartościami.