Rozmawiamy z Adrianem Seligmanem, Chief Commercial Officer Top Employers Institute.

Ponad 1600 organizacji w 119 krajach otrzymało certyfikat Top Employer a zainteresowanie certyfikacją wciąż rośnie. Jak wytłumaczy Pan ten trend?

Cieszymy się, że liczba uczestników stale rośnie, a jednym z naszych celów na 2021 rok jest wzrost pozytywnego wpływu na życie ponad 10 mln pracowników dzięki naszemu programowi. To realny cel, który zamierzamy osiągnąć. Obecnie liczba pracowników zatrudnionych w firmach, które otrzymały certyfikat Top Employer, wynosi blisko 7 mln. Ponadto widzimy jednocześnie dwie tendencje; po pierwsze, wzrost znaczenia HR we wspieraniu strategii biznesowej, a po drugie, globalny rynek pracy, na którym kandydaci mogą wybierać pracodawców, szczególnie ci, którzy szukają pracy na kluczowych stanowiskach. Organizacje stwierdzają, że certyfikacja pomaga porównywać zasady i praktyki HR, a tym samym kompleksowość ich oferty dla kandydatów, jednocześnie wzmacniając markę, co pozwala im być pracodawcą z wyboru.

Sama certyfikacja to także rozwijająca się branża, w której widzimy firmy szukające potwierdzenia jakości swoich procesów biznesowych przez zewnętrzne organizacje. Wielu klientów powołuje się na certyfikat Top Employers podczas opracowywania swojej oferty i z dumą dzieli się z potencjalnymi klientami standardem, według którego prowadzi swoją politykę zarządzania kapitałem ludzkim.

Przyznajecie certyfikat lokalny, kontynentalny i globalny. Jakie są zalety każdego z nich?

Będąc certyfikowanym Top Employer, organizacje mogą otrzymać krajowy, kontynentalny lub globalny znak certyfikacji. Firmy mogą używać znaku certyfikacji, aby pokazać światu dojrzałość i kompleksowość swoich praktyk HR. Jeśli twoja organizacja jest certyfikowana jako Top Employer w kilku krajach, twoje lokalne organizacje mogą kwalifikować się do certyfikacji na poziomie kontynentalnym, a nawet globalnym, a także być certyfikowane jako Top Employer w swoim kraju. Kontynentalne i globalne certyfikaty oferują dodatkowe uznanie pracodawcom skoncentrowanym na poprawie warunków zatrudnienia w całej organizacji.

Certyfikacja w wielu krajach daje również szansę na porównanie polityk i praktyk HR w krajach, w których działa twoja firma, co może być szczególnie przydatne dla osób z różnych krajów, które chcą pracować według wystandaryzowanych najlepszych praktyk. Zauważyliśmy, że klienci szybko wdrażają innowacyjne rozwiązania z ostatniego badania, a także ulepszają praktyki w regionach, które pozostawały do tej pory w tyle.

Globalnie certyfikowane organizacje należą do wysoce ekskluzywnej grupy. Zwracam uwagę, że zaledwie 13 firm osiągnęło ten status w Programie TE 2020!

Jakie wyzwania stoją przed Top Employers Institute w nadchodzących latach?

Podobnie jak wszystkie firmy, jesteśmy w trakcie wielu projektów zmian, a największa z nich to cyfryzacja. Przenosimy wszystkie procesy biznesowe, od marketingu całego programu po zarządzanie finansami firmy na jedną platformę zorientowaną na klienta. Rezultatem będzie udoskonalony proces certyfikacji, zaś klienci będą mogli cieszyć się jeszcze lepszą dostępnością do programu.

Zmiany kulturowe i organizacyjne są jednym z najważniejszych priorytetów w Polsce i całej Europie. W jaki sposób Top Employers Institute za nimi podąża?

Jest to dla nas zawsze ciekawy temat, szczególnie dla naszego zespołu badawczego, który co roku dokonuje analizy najlepszych praktyk zgłoszonych przez uczestników badania, jak również obecnych i nadchodzących trendów. Mówiąc chociażby o takim temacie, jak zarządzanie wynikami, zauważamy na rynku wiele interesujących dyskusji dotyczących najlepszych praktyk w tym zakresie. Czy wciąż aktualną praktyką jest coroczne wyznaczanie celów i roczny przegląd, czy też mówimy już o stałym przeglądzie i tzw. feedbacku przy kawie? Śledzimy takie trendy i zmiany u naszych uczestników i uważnie monitorujemy wpływ technologii na procesy HR, aby na bieżąco aktualizować nasz kwestionariusz najlepszych praktyk HR.

Kwestionariusz zmienia się co roku, niektóre pytania, a nawet tematy są dodawane lub wycofywane, ponieważ staramy się dostosowywać do szybko ewoluującego świata HR. Rok 2020 to czas zmian, przed nami ekscytująca aktualizacja kwestionariusza oraz nowe narzędzie technologiczne.