Do końca grudnia tego roku nadal będą obowiązywały przepisy rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii i w Polsce, mogą ubiegać się o emeryturę lub rentę z ZUS lub z brytyjskiej instytucji ubezpieczeniowej na dotychczasowych zasadach – informuje ZUS.
I dodaje, że osoby zamieszkałe w Polsce mogą składać wnioski o świadczenia z instytucji brytyjskiej w najbliższej placówce lub wysłać je pocztą na adres Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych gdańskiego ZUS.
Wątpliwości wzięły się z faktu, że Wielka Brytania opuściła w miniony weekend Unię Europejską. Zgodnie z umową o wystąpieniu z UE obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy. Będzie on trwał do końca grudnia 2020 r. Oznacza to, że m.in. zasady przekraczania granicy i pobytu obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin w Polsce do tego czasu pozostaną bez zmian. Podobnie jak kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym. A te są korzystne dla osób, które pracowały w kilku państwach UE. Ułatwiają bowiem nabycie emerytury lub renty.
W jakich sytuacjach? Przykładowo jeżeli ubezpieczony wystąpił do ZUS o emeryturę lub rentę, ale jego polski staż ubezpieczenia okazał się zbyt krótki, aby mógł nabyć prawo do polskiego świadczenia, wówczas dolicza się mu okresy ubezpieczenia z innych państw UE. Ponadto jeżeli ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale stał się do niej niezdolny w czasie ubezpieczenia w innym państwie UE, polski organ rentowy uzna ten warunek za spełniony. Z kolei gdy świadczeniobiorca ma emeryturę lub rentę z ZUS, może być ona wypłacana na rachunek zagraniczny w państwie, w którym aktualnie mieszka.
Nie trzeba też składać kilku wniosków o emeryturę lub rentę, jeśli ktoś pracował w kilku państwach UE. Taki dokument składa się w państwie miejsca zamieszkania. Jeśli przykładowo ubezpieczony mieszka w Polsce, może złożyć wniosek w ZUS, a on prześle go do instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których pracował. Umożliwiają mu to właśnie przepisy unijnych rozporządzeń.