Kolejne otwierane sklepy i centra dystrybucyjne, coraz szersza oferta produktów marek własnych, ekologiczne rozwiązania – trudno nie zauważyć tego, jak przez ostatnie lata rozwinęła się firma Lidl Polska, również w zakresie oferowanych pracownikom warunków pracy i doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniem. To właśnie dzięki temu firma po raz kolejny została wyróżniona odznaczeniem Top Employer. Aby uzyskać to miano, nie wystarczą benefity i konkurencyjne wynagrodzenie. Czym jest to coś, co sprawia, że firma Lidl po raz kolejny dołącza do tego grona?

Ma na to wpływ wiele czynników. Najważniejszym, myślę, jest fakt, że w centrum naszych działań zawsze stawiamy pracownika. Naprawdę. I chyba najlepiej pokazują to nasze kampanie. „Lidl zaczyna się od ludzi”, „Więcej na radość z życia”, „Tysiące historii” – choć nazwy się zmieniały, punktem wyjścia do nich zawsze byli nasi pracownicy i ich cele, potrzeby czy historie. A naszym najważniejszym zadaniem dbanie o warunki pracy, rozwój oraz atmosferę. Tworzymy przyjazne środowisko pracy, umożliwiamy rozwój – w ostatnich latach podczas rekrutacji na wyższe stanowiska ponad połowa wybranych kandydatów to dotychczasowi pracownicy Lidla, którzy zostają awansowani. Doceniamy wkład osób pracujących w Lidlu. Naszymi działaniami pokazujemy, że jesteśmy wobec nich fair. Myślę, że bardzo dobrze nam to wychodzi.

Bycie fair nie dla wszystkich jest oczywistym elementem w pracy. W mediach coraz częściej poruszany jest problem braku równego traktowania pracowników. Jak podchodzi się do tego w Lidlu?

Globalny problem nierówności w traktowaniu pracowników jest faktycznie nadal mocno widoczny. Łatwo jednak znaleźć źródła tych nierówności. W zdecydowanej większości przypadków jest to płeć pracowników, trochę rzadziej – choć nadal bardzo często – ich wiek. A skoro znamy przyczynę, wcale nie tak trudno znaleźć rozwiązanie. W Lidlu je znaleźliśmy i – co ważniejsze – wprowadziliśmy. Doskonale pokazują to dane z opublikowanego w zeszłym roku raportu z naszych działań. Dla nas równość to przede wszystkim takie same warunki pracy dla każdego, czyli umowa o pracę oraz benefity, które zapewniamy wszystkim, niezależnie od ich stanowiska, wieku, płci czy stażu pracy. Podobnie jest z możliwościami rozwoju zawodowego wewnątrz firmy. U nas stereotyp mówiący o tym, że na stanowiskach kierowniczych lepiej sprawdzają się mężczyźni, w ogóle nie ma racji bytu – ponad 2/3 stanowisk menadżerskich zajmują u nas kobiety.

A jak to wygląda w kwestii wynagrodzeń? Wielu pracodawców nie lubi otwarcie poruszać tego tematu.

W Lidlu nie mamy z tym problemu. Mówiąc o równości, mówimy również, a może nawet przede wszystkim, o równości wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że pracownicy na tych samych stanowiskach – niezależnie od płci czy wieku – otrzymują takie samo wynagrodzenie. Zaprosiliśmy również naszych dostawców do promowania idei równości płacowej, nagradzając tych spośród nich, którzy wykazują dobre praktyki w tym zakresie. Aktualnie trwają przygotowania do finału II edycji nagrody Lidl Fair Pay. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród 1 kwietnia 2020 r., w trakcie kongresu XII Poland & CEE Retail Summit 2020.W przypadku wynagrodzeń docenianą przez kandydatów kwestią jest to, że oferujemy umowę o pracę na minimum 12 miesięcy i brak okresu próbnego, a także gwarantujemy wzrost wynagrodzenia. To duża wartość dla pracownika i wyróżnik Lidla na rynku.

Czy to właśnie takie podejście do kwestii zatrudnienia może być głównym kluczem do sukcesu i wyróżnienia się na rynku pracy, a co za tym idzie – zachęcenia potencjalnych kandydatów do wysłania CV?

Dla nas transparentność jest po prostu podstawą w budowaniu relacji pracodawca-pracownik oraz pracodawca-kandydat – ale to nie jest ich jedyny element. Bycie dobrym pracodawcą opiera się na wielu różnych filarach i do żadnego z nich nie powinno się podchodzić po macoszemu. Szacunek wobec pracowników, troska o ich zdrowie i samopoczucie, zapewnienie stabilności i godnych warunków pracy oraz możliwości rozwoju – uważam, że połączenie tych wszystkich rzeczy pozwala nam budować solidną pozycję wśród innych pracodawców.
Ważne jest również to, aby zarówno wizerunek firmy jako marki produktowej oraz jako marki pracodawcy były spójne. Mówiąc, że w Lidlu działamy odpowiedzialnie, mamy na myśli kwestie dotyczące samego biznesu (ekologia, zrównoważony rozwój, społeczności lokalne) oraz te dotyczące pracowników. Myślę, że dopiero takie podejście sprawia, że tworzymy spójny, a dzięki temu i wiarygodny wizerunek, który doceniają nasi klienci i pracownicy. Dzięki temu jesteśmy też Top Employer.