Czwarta rewolucja przemysłowa, otwarcie się przedsiębiorstw na nowe technologie i coraz szybsza komercjalizacja badań naukowych sprawiły, że w organizacjach zaczęły zachodzić radykalne zmiany, i to niezwykle dynamicznie. Emitel definiuje suma talentów i kreatywności tworzącego go zespołu i na tym fundamencie tworzymy swoją przyszłość.

Emitel jest głównym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce i liderem w zakresie cyfryzacji emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług opartych na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Spółka uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce. Znakami rozpoznawczymi usług Emitela są najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii.
Emitel obserwuje zachodzące zmiany technologiczne i planuje, jak zwiększyć efektywność i możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Kreuje pomysły, które wdraża wspólnie z partnerami. Budując sieci nowego typu, takie jak np. LoRa (Long Range Radio), otwiera też nowe możliwości dla rynku i dla nowych graczy z pomysłami, które zwiększają efektywność naszego życia codziennego, w wielu przypadkach je ułatwiając.

Potrzeba rozwoju

Gospodarka 4.0 postawiła wiele wyzwań przed tą wyjątkową firmą, która jako spadkobierca pierwszych polskich przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi technologiami ewoluowała zgodnie ze światowymi trendami, konsekwentnie stawiając na swoich pracowników. Siłą organizacji jest pełen pasji i zaangażowania zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów technicznych: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również specjaliści z obszarów wspierających.
Wartość Emitela definiuje suma talentów i mocnych stron członków zespołu, ludzi niezwykle zmotywowanych i zaangażowanych, działających z ogromną pasją. Kultura firmy oparta jest na wartościach zespołowych, definiowanych jako 4P: pozytywna energia i entuzjazm w działaniu, poszukiwanie prostych rozwiązań, poczucie pilności, potrzeba rozwoju i ciekawość świata. Słuchając pracowników i odpowiadając na ich realne potrzeby, Emitel jest w stanie realizować swoje założenie bycia przyjaznym pracodawcą i atrakcyjnym miejscem pracy.

Dzielenie się wiedzą

Wskaźniki demograficzne spółki wskazują na Emitel jako organizację dojrzałą – średni staż pracy w wynosi ponad 19 lat, a średni wiek pracownika zbliża się do 50 lat. Taka struktura demograficzna z jednej strony odzwierciedla to, jak spółka jest postrzegana przez swoich pracowników, z drugiej zaś stanowi wyzwanie związane z zatrzymaniem wiedzy w organizacji w związku z naturalną rotacją pracowników związaną z odejściami na emeryturę. Odpowiedzią na takie strategiczne wyzwanie jest zaprojektowana wewnętrznie i uruchomiona Akademia EmiTech – program rozwoju specjalistycznych kompetencji technicznych dla pracowników grup technicznych. Głównymi celami, które postawiliśmy przed Akademią EmiTech, są rozwój specjalistycznych kompetencji technicznych pracowników grup technicznych; zapewnienie transferu wiedzy od odchodzących pracowników oraz wsparcie ciągłości wiedzy w kontekście wymiany pokoleniowej oraz wyłonienie ekspertów technicznych w poszczególnych zdefiniowanych kompetencjach technicznych oraz wyszkolenie ich jako trenerów wewnętrznych.

Pozytywna energia

Emitel opracował też nowatorski program dotyczący stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Presja czasu, poziom odpowiedzialności realizowanych zadań oraz wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej postrzeganie przez klientów sprawiają, że odporność na stres staje się jedną z kluczowych cech pracowników. Emitel podejmuje w związku z tym wiele działań edukacyjnych dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem. Koncentrują się one na włączeniu do oferty szkoleniowej szeregu warsztatów poświęconych stresowi w pracy i życiu codziennym, a także prowadzeniu kampanii informacyjnych skierowanych do pracowników. Przykładem jest trening antystresowy. Jego celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie źródeł oraz mechanizmów kumulacji stresu, jak i technik pozwalających obniżyć jego poziom. Pracownicy korzystają także ze szkoleń kontroli emocji i stresu, pozwalających na zwiększenie motywacji zawodowej poprzez wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowych, efektywnych sposobów kontroli emocji.
Dla spółki bardzo ważna jest wewnętrzna komunikacja, dlatego duży nacisk kładzie się na treningi, dzięki którym można nauczyć się wpływania na skuteczność własnej komunikacji i ograniczania w ten sposób stresu związanego z nieefektywną i nieskuteczną komunikacją.

Przyszłość organizacji

Ważnym elementem strategii HR są inicjatywy, które pozwalają dotrzeć do uczniów liceów i studentów, by móc zaprezentować się jako pracodawca. Są wśród nich programy stażowe, skierowane do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni technicznych. Dają one możliwość poznania specyfiki pracy w organizacji przyszłym potencjalnym pracownikom oraz praktycznego uczestniczenia w realizacji konkretnych zadań.
W swojej ofercie Emitel ma dwa rodzaje programów stażowych. Pierwszy z nich, najbardziej popularny wśród młodych ludzi, związany jest z główną działalnością firmy i skierowany jest do absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych, związanych z telekomunikacją czy teletransmisją. Drugi rodzaj to programy stażowe prowadzone w pozostałych obszarach biznesowych: HR, finanse, IT, zakupy czy ochrona środowiska. Nabór i rekrutacja stażystów do obu programów odbywa się na bieżąco, w trakcie całego roku. Istotne jest, aby stażysta kierował się w swoim działaniu wartościami, które są zgodnie z wartościami współpracy zespołowej Emitel.