Umiejętność pozyskiwania talentów i utrzymywania ich w organizacji stała się ogólnofirmowym, strategicznym celem, od którego zależy rozwój każdej firmy – mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Co jest dzisiaj największym wyzwaniem polskiego rynku pracy i polskich firm?

Niezmiennie od lat największym zagrożeniem dla rozwoju biznesu, wskazywanym przez szefów firm w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którzy biorą udział w naszym badaniu CEO Survey, jest dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności. To zdaniem respondentów większe ryzyko niż wojny handlowe czy szybkość zmian technologicznych. Według naszych szacunków na polskim rynku pracy w 2025 r. może brakować ponad 1,5 mln pracowników. Umiejętność pozyskiwania talentów i utrzymywania ich w organizacji przestała więc być jednym z zadań zespołów HR, stała się ogólnofirmowym, strategicznym celem, od którego zależy rozwój każdej firmy.

Jak firmy mogą rozwiązać problem niedoboru pracowników?

Przede wszystkim umiejętnie kształtować swoją politykę zarządzania kapitałem ludzkim. Umiejętnie, czyli z długookresowym planowaniem i szukaniem synergii pomiędzy elementami takimi, jak kultura organizacyjna, well-being czy integracja różnych pokoleń pracowników. Niezwykle istotnym elementem jest także inwestowanie w rozwój pracowników, podnoszenie ich kompetencji, a nawet przekwalifikowanie. Tym bardziej, że większość polskich pracowników bardzo otwarcie podchodzi do tego tematu - gotowość do uczenia się oraz przekwalifikowania wyraża aż 89 proc. badanych, znacznie więcej niż średnia na świecie.
Pamiętajmy też o możliwościach, jakie oferują nowe technologie. Wiele zadań, rutynowych i powtarzalnych, może być i w coraz większym stopniu będzie wykonywana przez maszyny czy algorytmy, uwalniając tym samym część czasu pracowników.

Czyli w Polsce automatyzacja nie jest zagrożeniem dla miejsc pracy?

Automatyzacja to przede wszystkim proces rozciągnięty na wiele lat, a nie zjawisko, które dzieje się z dnia na dzień. I tak jak w przypadku każdego trendu można się do niego przygotować i dostosować, choć w tym przypadku czasu jest coraz mniej, biorąc pod uwagę szybkość rozwoju nowych technologii. Dzięki automatyzacji firmy mogą działać szybciej, oszczędniej, wyeliminować niektóre ryzyka. Z jednej strony automatyzacja zastępuje pracowników, z drugiej – stwarza nowe możliwości, kreuje nowe role i zawody. Kluczowe w tym aspekcie jest właśnie zdobywanie nowych umiejętności, by w tym cyfrowym świecie się odnaleźć. Rola pracodawców w tym procesie jest ogromna.

Jak PwC podchodzi do kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników?

Temat digital upskillingu, czyli zdobywania nowych umiejętności związanych z nowymi technologiami, będzie jednym z kluczowych obszarów naszych działań w najbliższych latach. Podchodzimy do niego bardzo szeroko. W ciągu najbliższych czterech lat PwC na świecie w ramach projektu „New world. New skills” przeznaczy 3 mld dol. na projekty związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych naszych pracowników oraz na dzielenie się wiedzą w zakresie technologii i wspierania klientów oraz społeczeństw w procesie transformacji cyfrowej. Z jednej strony to zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń, z drugiej – kontynuacja wspierania naszych klientów w procesach transformacji cyfrowej, w tym automatyzacji i robotyzacji, oraz planowania kapitału ludzkiego i budowania odpowiednich programów rozwojowych. Realizacja tak postawionego celu wymaga szerokiej współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi.

W tym roku PwC w Polsce otrzymało tytuł Top Employer. Co sprawia, że jesteście jednym z najlepszych pracodawców w Polsce?

PwC obchodzi w tym roku 30-lecie działalności w Polsce. Zatrudniamy ponad 6 tys. osób, a nasze plany rekrutacyjne na kolejne lata są bardzo ambitne. Staramy się dbać o to, by ludzie, którzy pracują w PwC, mieli jak najlepsze warunki do wykonywania swoich obowiązków i rozwoju zawodowego. Możliwość rozwoju, progresja i dobra kultura organizacyjna, oparta na wartościach, są kluczowe. Wprowadzamy także elastyczne formy pracy – liczą się dla nas efekty pracy, a nie miejsce, w którym została ona wykonana. Od dwóch lat prowadzimy ogólnofirmowy projekt People Agenda, zajmujący się głównymi obszarami funkcjonowania pracownika w firmie. Wybrane zespoły identyfikują potrzeby pracowników, proponują i wprowadzają w życie konkretne rozwiązania. W ten sposób powstały takie inicjatywy jak BeWell@PwC, Flex@PwC, PwC for Women, czy Parents@PwC. Ostatnio podjęliśmy działania mające na celu ułatwienie pracy osobom z niepełnosprawnościami.
Rozwijamy twórcze i kreatywne środowisko pracy. Dzięki programowi Innovation@Poland nasi pracownicy mają możliwość zdobywania finansowania na realizację swoich innowacyjnych pomysłów biznesowych. Wiele razy zespoły z Polski wygrywały w globalnym konkursie PwC Innovation Challenge.
Bardzo ważną część naszej pracy, odpowiadającą na nadrzędny cel firmy, jakim jest budowanie zaufania w społeczeństwie i rozwiązywanie kluczowych problemów, stanowią inicjatywy społeczne, pracownicze i ogólnofirmowe. Social impact realizujemy zarówno poprzez działania wolontariackie, jak też przez projekty biznesowe o charakterze edukacyjnym.

Rozmawiał Karol Dominowski

Materiał powstał przy współpracy z PwC