Alstom to światowy lider w rozwoju zrównoważonego transportu, wspierający prośrodowiskowe i inteligentne rozwiązania, oferujący pełną gamę produktów i usług: od szybkich pociągów, metra, tramwajów i e-autobusów po zintegrowane systemy, infrastrukturę, sygnalizację i mobilność cyfrową. Zatrudnia 36300 pracowników w 60 krajach. W Polsce ponad 2000 osób w sześciu lokalizacjach. Naszą strategię rozwoju zrównoważonego transportu budujemy w oparciu o solidne wartości.

AGILE znaczy zwinność

To słowo klucz, od którego wszystko się zaczyna. Tym, co wyróżnia nasze zespoły, jest umiejętność ciągłego kreowania rozwiązań odpowiadających na potrzeby rynku i klientów, ambicja przejawiająca się w trosce o środowisko naturalne, realizowana w naszych produktach i usługach, a także multikompetencje naszych pracowników, o których rozwój zabiegamy każdego dnia.
Jak w każdym biznesie rzeczą najbardziej istotną jest dla nas zadowolenie klientów, co gwarantujemy poprzez ciągłą inwestycję w oferowane rozwiązania produktowe wypracowane przez zróżnicowane zespoły.
Jak wygląda „agile” od kuchni? Każdy nowo zatrudniony w Alstom pracownik, pomimo czasem wieloletniego doświadczenia zawodowego w innych firmach, nawet o podobnym profilu, trafiając do nas tak naprawdę dopiero rozpoczyna swoją przygodę w zakresie rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Wynika to z faktu, że Alstom Konstal to jedyna firma w Polsce o tak kompleksowym profilu działalności, zarówno jeśli chodzi o produkty i usługi, związane z mobilnością, jak i zasięg geograficzny będący następstwem współpracy z jednostkami na całym świecie oraz z klientem międzynarodowym.
Nasi pracownicy już od pierwszego dnia zatrudnienia w firmie objęci są kompleksowym programem wdrożeniowym, który w zależności od specjalizacji uwzględnia różne zakresy. Program wdrożeniowy trwa od 2 tygodni do nawet 6 miesięcy, w tym, w zależności od stanowiska, również w zagranicznych oddziałach Alstom. Doskonałość kompetencyjną pracowników rozwijamy przy współpracy z blisko 40 trenerami wewnętrznymi Alstom, również praktycznie – przy udziale zespołu procesów specjalnych oraz trenerów wewnętrznych produkcji, wyspecjalizowanych w poszczególnych operacjach.
„Stabilizacja to nie u nas” – tak mówią ci, którzy w firmie pracują tydzień, miesiąc, rok, 15, a nawet ponad 40 lat! U nas nie można narzekać na nudę. Specyficzna branża, różnorodne produkty, każdy unikatowy w swoim rodzaju, ciągłe innowacyjne wyzwania, ciągłe doskonalenie biznesu, procesów, produkcji, a co najważniejsze kompetencji indywidualnych – to wszystko sprawia, że dzień, miesiąc, rok mijają w mgnieniu oka.

INCLUSIVE, czyli różnorodność i równość

Im bardziej różnorodny jest zespół, tym bardziej kreatywne podejście do proponowanych rozwiązań i większa satysfakcja naszych klientów. Jeszcze dwa lata temu firma była mocno jednorodna, dziś 25 proc. całego zespołu Alstom w Polsce to pracownicy z Francji, Niemiec, Ukrainy, Indii, Brazylii, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii. Nasi pracownicy, realizując wyzwania dnia codziennego są w kontakcie z kolegami z lokalizacji na całym świecie. A kierunki naszych działań są rozproszone – od Europy po Arabię Saudyjską i Australię, gdzie realizujemy nasze prestiżowe projekty.
Aby wzajemnie wzmacniać ducha zespołu, co roku organizowane są akcje mające na celu wzajemne poznanie się i integrację. W ostatnim czasie prowadziliśmy np. kampanię „I’mclusive”, w której udział wzięło 36 krajów w skali Grupy Alstom, w tym oczywiście nasze oddziały w Polsce. W ramach akcji promowaliśmy wśród naszych pracowników otwarcie na różnorodność ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, m.in. poprzez kampanie komunikacyjne, spotkania oraz warsztaty. Przez uczestników warsztatów (pracowników różnych działów, pochodzących z różnych krajów) zdefiniowany został również katalog pożądanych zachowań w ramach Diversity & Inclusion.
– Każdy z nas jest inny i dla każdego mamy coś skrojonego na miarę – podkreśla Sławomir Cyza, dyrektor personalny Alstom w Polsce. – Jedni dają rybę, inni wędkę, a my uczymy, jak tę wędkę zdobyć lub zrobić i jak ją efektywnie wykorzystać.
Rozwój zawodowy w firmie wspierany jest między innymi poprzez rekrutację wewnętrzną, awanse, programy rozwoju talentów, mobilność międzynarodową oraz profesjonalne szkolenia zewnętrzne, szyte na miarę szkolenia wewnętrzne, akademie rozwoju (m.in. First Time Manager, Processes & Tools czy Akademia Lidera) i wiele szkoleń e-learningowych, dostępnych również z poziomu smartfona.

RESPONSIBLE – odpowiedzialni

Jesteśmy firmą odpowiedzialną względem naszych pracowników, klientów, środowiska oraz społeczności lokalnej. W każdym obszarze naszej aktywności dotrzymujemy zobowiązań i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. W codziennej pracy kierujemy się zasadami etyki w biznesie, nad czym czuwają ambasadorzy wewnętrzni, których grono rośnie się z roku na rok.
Kluczową kwestią dla wszystkich zatrudnionych w firmie jest troska o bezpieczeństwo własne i współpracowników. Dlatego też w Alstom przywiązujemy dużą wagę do kwestii związanych z kulturą EHS.
Bezpieczeństwo jest bezwzględnym priorytetem – bez względu na rodzaj stanowiska, miejsce wykonywania pracy czy też zasięg terytorialny.
Odpowiedzialnie troszczymy się również o społeczność lokalną poprzez zaangażowanie w różne inicjatywy CSR. Co roku setki osób łączą siły w ramach kampanii „Zamieniamy kilometry na złotówki”, która wspiera leczenie dzieci z przewlekłymi chorobami. Promując aktywność fizyczną wśród naszych pracowników, pomagamy potrzebującym. Współpracujemy również z dwoma przedsiębiorstwami społecznymi, udzielając wsparcia merytorycznego w ramach wolontariatu pracowniczego.
W Alstom promowana jest także idea zrównoważonej mobilności poprzez działania prośrodowiskowe w obrębie wszystkich procesów prowadzonych w firmie, jak również kampanie informacyjne angażujące pracowników do troski o środowisko.