statystyki

Dlaczego bierna postawa dłużnika nie pozwoli na umorzenie zaległości składkowych [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

autor: Marcin Nagórek, Joanna Śliwińska30.01.2020, 10:40; Aktualizacja: 30.01.2020, 10:40
Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która ma zaległości w ZUS – nie płaciliśmy składek za osoby zatrudnione na umowę o dzieło, które organ uznał za umowę zlecenia. Teraz zakład prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Czy może wydać decyzję o mojej odpowiedzialności przed formalnym zakończeniem egzekucji z majątku samej spółki?

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która ma zaległości w ZUS – nie płaciliśmy składek za osoby zatrudnione na umowę o dzieło, które organ uznał za umowę zlecenia. Teraz zakład prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Czy może wydać decyzję o mojej odpowiedzialności przed formalnym zakończeniem egzekucji z majątku samej spółki?źródło: ShutterStock

Czy ZUS może wydać decyzję o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej przed zakończeniem egzekucji z majątku spółki Kiedy powiązania rodzinne z pracodawcą wykluczają istnienie tytułu ubezpieczeniowego? Czy ZUS ma prawo kwestionować podstawę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która ma zaległości w ZUS – nie płaciliśmy składek za osoby zatrudnione na umowę o dzieło, które organ uznał za umowę zlecenia. Teraz zakład prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Czy może wydać decyzję o mojej odpowiedzialności przed formalnym zakończeniem egzekucji z majątku samej spółki?

W tym przypadku na uwagę zasługuje art. 115 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej stosowany odpowiednio do odpowiedzialności za zaległości składkowe. Z tych regulacji wynika zaś, że wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Paragraf 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki z tytułu zaległości podatkowych, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Warto w tym miejscu odnotować stanowisko podane w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 października 2019 r., sygn. akt III AUa 806/18. Wskazano tam, że wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za dług spółki powstaje ex lege w stosunku do każdego ze wspólników oddzielnie. Dodano także, że na podstawie art. 22 par. 2 kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Decyzja wydana na podstawie art. 115 par. 1 ordynacji podatkowej ma więc wobec wspólników spółki jawnej charakter deklaratywny.

Wydanie decyzji o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za długi składkowe nie jest jednak uzależnione od uprzedniej bezskuteczności egzekucji wobec samej spółki jawnej. Taka wykładnia wynika choćby z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt III AUa 358/14, gdzie stwierdzono wprost, że art. 115 ordynacji podatkowej nie uzależnia jednak wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich od uprzedniego stwierdzenia bezskuteczności egzekucji podatnika. To art. 115 par. 1 ordynacji podatkowej ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności wspólników oraz samej spółki i nie ustanawia jakiegokolwiek wymogu uzależnienia orzeczenia o odpowiedzialności wspólnika od wyniku egzekucji prowadzonej wobec spółki.

Podsumowując, należy stwierdzić, że prawnie jest dopuszczalne wydanie przez ZUS decyzji o odpowiedzialności wspólników spółki jawnej (byłych i obecnych) nawet przed formalnym zakończeniem egzekucji wobec spółki.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane