statystyki

Dlaczego bierna postawa dłużnika nie pozwoli na umorzenie zaległości składkowych [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

autor: Marcin Nagórek, Joanna Śliwińska30.01.2020, 10:40; Aktualizacja: 30.01.2020, 10:40
Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która ma zaległości w ZUS – nie płaciliśmy składek za osoby zatrudnione na umowę o dzieło, które organ uznał za umowę zlecenia. Teraz zakład prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Czy może wydać decyzję o mojej odpowiedzialności przed formalnym zakończeniem egzekucji z majątku samej spółki?

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która ma zaległości w ZUS – nie płaciliśmy składek za osoby zatrudnione na umowę o dzieło, które organ uznał za umowę zlecenia. Teraz zakład prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Czy może wydać decyzję o mojej odpowiedzialności przed formalnym zakończeniem egzekucji z majątku samej spółki?źródło: ShutterStock

Czy ZUS może wydać decyzję o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej przed zakończeniem egzekucji z majątku spółki Kiedy powiązania rodzinne z pracodawcą wykluczają istnienie tytułu ubezpieczeniowego? Czy ZUS ma prawo kwestionować podstawę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która ma zaległości w ZUS – nie płaciliśmy składek za osoby zatrudnione na umowę o dzieło, które organ uznał za umowę zlecenia. Teraz zakład prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Czy może wydać decyzję o mojej odpowiedzialności przed formalnym zakończeniem egzekucji z majątku samej spółki?

W tym przypadku na uwagę zasługuje art. 115 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej stosowany odpowiednio do odpowiedzialności za zaległości składkowe. Z tych regulacji wynika zaś, że wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Paragraf 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki z tytułu zaległości podatkowych, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Warto w tym miejscu odnotować stanowisko podane w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 października 2019 r., sygn. akt III AUa 806/18. Wskazano tam, że wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za dług spółki powstaje ex lege w stosunku do każdego ze wspólników oddzielnie. Dodano także, że na podstawie art. 22 par. 2 kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Decyzja wydana na podstawie art. 115 par. 1 ordynacji podatkowej ma więc wobec wspólników spółki jawnej charakter deklaratywny.

Wydanie decyzji o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za długi składkowe nie jest jednak uzależnione od uprzedniej bezskuteczności egzekucji wobec samej spółki jawnej. Taka wykładnia wynika choćby z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt III AUa 358/14, gdzie stwierdzono wprost, że art. 115 ordynacji podatkowej nie uzależnia jednak wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich od uprzedniego stwierdzenia bezskuteczności egzekucji podatnika. To art. 115 par. 1 ordynacji podatkowej ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności wspólników oraz samej spółki i nie ustanawia jakiegokolwiek wymogu uzależnienia orzeczenia o odpowiedzialności wspólnika od wyniku egzekucji prowadzonej wobec spółki.

Podsumowując, należy stwierdzić, że prawnie jest dopuszczalne wydanie przez ZUS decyzji o odpowiedzialności wspólników spółki jawnej (byłych i obecnych) nawet przed formalnym zakończeniem egzekucji wobec spółki.


Pozostało jeszcze 72% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane