Do końca 2019 r. fundusz rozpatrzył 881 spraw o zmianę niekorzystnych rozstrzygnięć dotyczących dopłat do pensji czy refundacji składek. Aż 75 proc. z nich zakończyło się utrzymaniem decyzji w mocy.
Od ponad półtora roku obowiązuje zmieniona procedura odwoławczo-skargowa w postępowaniach prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Co do zasady sprowadza się ona do tego, że od decyzji prezesa funduszu przysługuje odwołanie – do prezesa funduszu.
Pracodawcy od samego początku wskazywali, że takie rozwiązanie nie będzie korzystne, bo trudno spodziewać się, że PFRON będzie sam przyznawał się do błędu i zmieniał wcześniejszą decyzję. Ich przypuszczenia potwierdzają dane przekazane DGP przez fundusz.