W 2019 r. mężczyźni stanowili zaledwie 1 proc. wybierających urlop na dziecko. Potwierdza to konieczność zmian, których wprowadzenie przesądziła już Bruksela. Polska ma 2,5 roku na ich wdrożenie.
99 na 100 osób korzystających w ubiegłym roku z urlopu rodzicielskiego to kobiety. Tak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspomniany urlop w 2019 r. wybrało 410,3 tys. osób, z czego tylko 4,2 tys. to mężczyźni (1 proc.). Dzieje się tak, choć rodzice mają pełną dobrowolność co do tego, czy wybierze go matka czy ojciec dziecka. Nie muszą też korzystać z niego w całości – mają prawo podzielić 32 tygodnie płatnej opieki na części, a nawet łączyć ją z pracą (np. na pół etatu).
– To przemawia za wprowadzeniem rozwiązań przeznaczonych dla ojców, które zachęciłyby ich do korzystania z uprawnień rodzicielskich i przyspieszyły dzielenie się obowiązkami związanymi z opieką – wskazuje prof. Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.