Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w poniedziałek wręczyła akty powołania nowym członkom sejmowej Rady Ochrony Pracy. Przewodniczącym pozostał poseł Janusz Śniadek (PiS).Rada Ochrony Pracy sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

Marszałek Sejmu podczas uroczystości podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia.

"Chciałabym państwu życzyć, żebyście tę misję, której się podejmujecie, potraktowali bardzo poważnie i odpowiedzialnie, bo wasze zdanie, wasze opinie w wielu kwestiach dotyczących prawa pracy są dla nas niezwykle istotne" – powiedziała Witek.

Nowo powołanym członkom Rady pogratulowała również wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

"Mamy dzisiaj w Polsce dobrą sytuację na rynku pracy, cieszymy się z niskiego bezrobocia. Ale wiele przed nami do zrobienia, jeśli chodzi o warunki pracy w Polsce" – powiedziała. Wyraziła przekonanie, że dzięki działaniom Rady warunki i bezpieczeństwo pracy w Polsce nadal będą się poprawiać, a rynek pracy będzie coraz bardziej przyjazny pracownikom.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapewnił, że PIP zawsze z dużą uwagą wsłuchuje się w głos Rady Ochrony Pracy.

"Wypracowane przez członków Rady stanowiska oraz cenne wnioski i opinie stanowią duże wsparcie dla pracy naszego urzędu, ponieważ trafnie precyzują i wskazują potrzeby społeczne i kierunki rozwoju naszych działań" – powiedział.

Przewodniczącym Rady pozostanie poseł PiS Janusz Śniadek. "Misją Rady Ochrony Pracy, a przede wszystkim Państwowej Inspekcji Pracy, nad którą Rada sprawuje nadzór, jest budowanie poczucia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników" – powiedział w poniedziałek Śniadek. Zaznaczył, że ochrona pracy jest nieustannie ważna, m.in. w związku ze zmieniającymi się technologiami.

Zastępcami przewodniczącego będą: Zbigniew Janowski (zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Danuta Koradecka (zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), poseł KO Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Zbigniew Żurek (zgłoszony przez Związek Pracodawców Business Centre Club). Sekretarzem Rady będzie poseł PiS Bożena Borys-Szopa.

Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez premiera, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.