Pracodawcy muszą po raz kolejny wysłać swoim kontrahentom pisma w sprawie zasad nabywania i korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz poczekać na ich nowe oświadczenia dotyczące rezygnacji z uzyskiwania obniżeń. Dopóki ich nie otrzymają, muszą im przekazywać informację o wysokości przysługującego im rabatu.
Jest to związane z procedurą postępowania dotyczącą udzielania ulg, którą określa art. 22 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z nim firma, która ma prawo do przyznawania obniżeń, musi każdemu nabywcy swoich towarów lub usług wysłać pismo powiadamiające go o warunkach otrzymywania obniżeń oraz możliwości zrezygnowania z korzystania z nich, co powinno nastąpić przez przesłanie odpowiedniego oświadczenia (można je w każdej chwili odwołać).
Jest to o tyle istotne, że nie wszyscy klienci są zainteresowani uzyskiwaniem ulg. Część z nich, np. osoby fizyczne lub firmy mające mniej niż 25 pracowników, nie jest bowiem zobowiązana do wpłat na rzecz PFRON. Dlatego uzyskanie od nich oświadczenia o rezygnacji z ulg jest dużym ułatwieniem dla pracodawców, którzy nie muszą im wtedy po każdym zakupie wysyłać druku INF-U zawierającego kwotę ulgi.
Wspomniany przepis wskazuje jednocześnie, że informacja o zasadach korzystania z ulg powinna być wysłana klientowi tylko raz w danym roku. W praktyce oznacza to, że pisma, które zostały wysłane w 2019 r., nawet jeśli było to w grudniu czy listopadzie, straciły swoją ważność. Podobnie jest z oświadczeniami przekazanymi przez nabywców. Pracodawcy udzielający ulg, powinni więc jak najszybciej – najlepiej wraz z pierwszą fakturą wysyłaną w 2020 r. – wysłać pismo, o którym mówi art. 22 ust. 1a ustawy. Takie działanie jeszcze nie zwalnia ich z konieczności wysyłania druku INF-U, bo mogą tego zaprzestać dopiero wtedy, gdy klient dośle im nowe oświadczenie o rezygnacji z ulg. Jeśli więc nabywca w terminie opłacił fakturę, ale nie przekazał pisma wskazującego na rezygnację, to pracodawca jest zobowiązany przesłać mu formularz z wysokością rabatu.
– Co istotne, nowe wysłane w 2020 r. oświadczenie kontrahenta, że nie chce uzyskiwać obniżeń, w sytuacji gdy nie otrzymał wcześniej informacji o warunkach korzystania z nich, nie będzie wiążące i dalej będą do niego przychodziły druki INF-U – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Pracodawcy, którzy wysyłają klientom korzystającym z ulgi formularz z jej wysokością, powinni pamiętać, że począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2020 r., zmieniła się kwota, którą trzeba uwzględniać przy jej wyliczaniu (poz. 34 na druku INF-U). Tegoroczną podstawą obliczeń jest wysokość najniższej pensji obowiązującej w grudniu poprzedniego roku, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1941,52 zł.