Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził podleganie ubezpieczeniom przez małżonkę jako osobę współpracującą przy mojej działalności gospodarczej. Zdaniem ZUS świadczą o tym podpisywane wspólnie umowy kredytowe, leasingu itp., ale przecież żona musiała je podpisywać, bo mamy wspólność majątkową. Poza tym żona sporadycznie mi pomagała, gdy inny pracownik był nieobecny. Czy mam szansę na zmianę decyzji w sądzie?
Osoba współpracująca została zdefiniowana w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), zgodzie z którym za współpracowników osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W opisywanej sytuacji kluczowe jest więc ustalenie, czy czynności wykonywane przez małżonkę przedsiębiorcy na rzecz prowadzonej przez niego działalności pozwalają uznać tę osobę za osobę współpracującą.