W 2019 r. na indywidualne numery rachunków składkowych w ZUS wpłynęło ponad 280 mld zł, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. To imponujący wynik finansowy, który świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej kraju – oceniła.

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy korzystają z e-składki, czyli z jednego zwykłego przelewu na indywidualny rachunek zamiast trzech lub czterech (wraz z wpłatami na Fundusz Emerytur Pomostowych) osobnych wpłat na poszczególne fundusze. Kwotę przelewu ZUS automatycznie rozksięgowuje na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze.

Szefowa ZUS w rozmowie z PAP oceniła, że reforma poboru składek jest historycznym przedsięwzięciem, porównywalnym do reformy ubezpieczeń społecznych ze stycznia 1999 r. Podkreśliła, że pobór składek jest integralną częścią finansów publicznych, ale także wyznacznikiem sytuacji gospodarczej państwa.

"W liczbie płatników składek albo w kwocie zaksięgowanych wpłat mamy pokazane, jaka jest sytuacja gospodarcza w Polsce. Ona już w ubiegłym roku była bardzo dobra" – wskazała prof. Uścińska.

Przypomniała, że już w 2018 r. dokonano wpłat na blisko 260 mld zł, czyli o prawie 20 mld więcej niż w 2017 r. Prezes poinformowała, że w 2019 r. na indywidualne numery rachunków składkowych w ZUS wpłynęło ponad 280 mld zł.

"Mamy zaksięgowane dokładnie 281,4 mld zł. To jest naprawdę imponujący wynik finansowy" – oceniła prof. Uścińska.

Zaznaczyła, że kwota wpłat na numery rachunków składkowych w stosunku do 2018 r. jest o 9,4 proc. wyższa. "Jeśli chodzi o średni, miesięczny poziom wpłat w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., to jest 23,5 mld. Z kolei w takim samym okresie 2018 r. było to 21,4 mld zł" – wskazała prezes ZUS.

Dodała, że w ubiegłym roku zanotowano największą liczbę płatników składek. "Od stycznia 1999 r. średnia miesięczna liczba płatników składek przekroczyła 2,6 mln. To jest rzeczywiście wyraz bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej kraju" – podkreśliła.

Szefowa ZUS zwróciła także uwagę na poprawę jakości systemu wpłat. "Liczba wpłat na błędne numery rachunków składkowych w ubiegłym roku wynosiła ponad 400. W 2018 r. ta liczba była trochę mniejsza, ale przyczyny są de facto cały czas takie same – to jest wpłata na niewłaściwy numer rachunku składkowego. Te pieniądze oczywiście są zwracane i płatnik od razu wie, że wciąż ma tę składkę nieuiszczoną" – wyjaśniła.

Prof. Uścińska zaznaczyła, że ZUS ma instrumenty pozwalające na natychmiastowe kontaktowanie się z płatnikami składek w takich sprawach. "Ponadto płatnicy składek mają możliwość sprawdzenia stanu swoich należności na Platformie Usług Elektronicznych ZUS" – dodała.

Przypomniała, że dzięki reformie ZUS po raz pierwszy wysłał do wszystkich płatników składek informacje o stanie konta na grudzień 2018.

"Obecnie jesteśmy w trakcie porządkowania sytuacji na kontach płatników składek na koniec ubiegłego roku. W styczniu wszyscy nasi płatnicy składek ponownie otrzymają informację o stanie swojego konta" – zapowiedziała prezes ZUS.

"W tym roku informacje będą wysyłane do ponad 3 mln osób, wyjątkowo w formie papierowej. Rozpoczynamy kampanie informacyjną, aby te osoby, które nie mają konta na PUE ZUS, zakładali je, ponieważ w przyszłym roku te informacje będą już wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej" – oświadczyła szefowa ZUS.

Podkreśliła, że 2020 rok będzie poświęcony dalszej automatyzacji usług. "Świat się zmienia i potrzebne jest wprowadzenie wszelkiego rodzaju ułatwień za pomocą systemów elektronicznych. Pracujemy m.in. nad aplikacjami dla płatników składek" – dodała prof. Uścińska.

ZUS przypomina wszystkim klientom, którzy mają zaległości składkowe, aby zwrócili uwagę na to, że po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności księgowane na najstarsze zaległości.

Jeżeli płatnik nie może spłacić zadłużenia jednorazowo, powinien skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń w ZUS i jak najszybciej zawrzeć układ ratalny na dogodnych warunkach.