Dodatek dla ratowników medycznych wzrósł od 1 stycznia 2020 r. do 1600 zł brutto – wynika z nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ w uzasadnieniu do zmiany zarządzenia zaznaczyło, że uwzględnia ona październikowe porozumienie ministra zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i z Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność".

"Niniejsza zmiana zarządzenia (...) ma na celu zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r." – napisano w uzasadnieniu do zmiany zarządzenia NFZ w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

Jest to kolejna transza podwyżki dla tej grupy zawodowej. Pieniądze wypłacane są w formie dodatku do wynagrodzenia. Ratownicy medyczni postulowali podwyższenie ich płac do 1600 zł brutto, czyli o taką samą kwotę podwyżki, jaką otrzymały pielęgniarki. Podwyżki dla ratowników wchodziły w życie stopniowo, w czterech transzach po 400 zł brutto.

Reklama

Wiceminister zdrowia Waldemar Krasko powiedział PAP, że ta "ostatnia transza 400 zł podwyżki dla ratowników medycznych najlepiej świadczy o tym, z jak dużą powagą podchodzimy do zawieranych porozumień i jednocześnie, z jak dużą atencją podchodzimy do zawodu ratownika medycznego".

Pokreślił też, że praca, która wykonują ratownicy, z jednej strony jest niezwykle trudna i wymagająca, a z drugiej niezwykle ważna, bo związana z ratowaniem ludzkiego życia.

"Osobiście, jako były lekarz oddziału ratunkowego, niezwykle się cieszę, że mogliśmy finansowo docenić ratowników" – dodał.