statystyki

Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

autor: Marcin Nagórek02.01.2020, 10:48; Aktualizacja: 02.01.2020, 10:48
W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że sprawcą powyższego wykroczenia może być nie tylko sam pracodawca, lecz także osoba upoważniona do działania w jego imieniu.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że sprawcą powyższego wykroczenia może być nie tylko sam pracodawca, lecz także osoba upoważniona do działania w jego imieniu.źródło: ShutterStock

Nasza spółka prowadzi inwestycje budowlane. Kierownik budowy opuścił stanowisko pracy, a wskutek jego nieobecności doszło do wadliwego wykonania fragmentu ściany. Zamierzam jako prokurent obciążyć go kwotą 10 tys. zł z tytułu koniecznych poprawek i potrącić ją z pensji. Pracownik zagroził, że to nie legalne, nie zgadza się na potrącenie i skieruje sprawę do sądu karnego. Czy grozi mi odpowiedzialność karna?

Kluczową kwestią jest tutaj ustalenie, czy pracodawca ma prawną możliwość dokonania wspomnianego potrącenia za rzekome zaniedbania po stronie pracownika. Natomiast z punktu widzenia odpowiedzialności karnej znaczenie mają regulacje art. 282 par. 1 pkt 1 oraz art. 94 pkt 5 kodeksu pracy (dalej k.p.). I tak z pierwszego przepisu wynika, że kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi (albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika) bądź wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 tys. zł. Natomiast art. 94 pkt 5 k.p. stanowi, że pracodawca m.in. ma obowiązek terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że sprawcą powyższego wykroczenia może być nie tylko sam pracodawca, lecz także osoba upoważniona do działania w jego imieniu. Przykładowo, w wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 1 marca 2018 r. (sygn. akt XI W 129/17) wskazano m.in., że „(…) podmiotem wykroczenia może być ten, na kim ciąży obowiązek wypłacania w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń. Zakresem tym objęty jest nie tylko pracodawca bądź osoby go reprezentujące, ale także każda osoba, która została upoważniona w tym zakresie do działania w imieniu zakładu pracy. Naruszenie to obejmuje zarówno niewypłacanie w ogóle, jak również w części, należnego wynagrodzenia bądź innego świadczenia mającego formę pieniężną”.

Powyższe pozostaje w zgodzie z art. 3 1 k.p., gdzie postanowiono, że za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Taki status ma niewątpliwie prokurent, którego podstawa działania ma swoje źródło w art. 109 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.


Pozostało 44% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (1)

  • dd(2020-01-05 17:25) Zgłoś naruszenie 20

    a może więcej o tzw shadow director, kierujących z 2 rzędu spółką a formalnie nie występując we władzach spółki

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane