Od tego miesiąca wojewodowie uzyskują nowe uprawnienia w zakresie nadzoru sprawowanego nad prywatnymi domami opieki, w których przebywają seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.
Wprowadza je ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 1690), która zaostrza przepisy związane z prowadzeniem takich placówek.
Ich głównym celem jest ograniczenie nieprawidłowości, do jakich dochodzi w niepublicznych miejscach opieki, które często nie zatrudniają odpowiedniego personelu lub świadczą swoje usługi poza prawem, czyli bez zezwolenia wojewody.