Do 10 stycznia podmioty prywatne mogą starać się o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w ramach przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus". Z kolei tylko do 7 stycznia samorządy mogą składać dokumenty konkursowe do kolejnej edycji programu "Senior plus".

Ministerstwo rodziny w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że program "Maluch plus" 2020 to dofinansowanie do tworzenia nowych oraz już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

"Na początku grudnia uruchomiliśmy w ramach przyszłorocznej edycji programu +Maluch plus+ specjalny modułu skierowany do istniejących, niepublicznych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce mogą starać się o dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki" – wskazała cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Marlena Maląg.

Oferta dotyczy wszystkich podmiotów niepublicznych prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – zarówno w formie żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna. Dotyczy to także uczelni i pracodawców.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 stycznia 2020 r. do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Jak zaznaczyła szefowa MRPiPS, tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszym dziećmi pozwala rodzicom lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym i jest bardzo oczekiwane szczególnie przez młodych i przyszłych rodziców. "Mama nie powinna się martwić o to, kto zostanie z jej małym dzieckiem, gdy ta zdecyduje wrócić do pracy. To naprawdę ważne, by miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów przybywało" – podkreśliła Maląg.

Z kolei tylko do 7 stycznia 2020 r. można składać dokumenty konkursowe do kolejnej edycji programu "Senior plus". "Gorąco zachęcam gminy, powiaty i samorządy województw do dołączenia do programu. To 80 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących domów i klubów – zaapelowała szefowa MRPiPS.

Dodała, że zmiany demograficzne i wynikające z nich starzenie się społeczeństwa to wielkie wyzwanie dla wszystkich, również rządzących. "Dlatego tak duży nacisk w kierowanym przeze mnie resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej kładziemy na politykę senioralną" – podkreśliła.

Minister wskazała, że jednym z elementów tej polityki jest aktywizacja osób starszych m.in. dzięki programowi "Senior plus". Na koniec 2018 r. w Polsce było prawie 500 domów i klubów "Senior plus", do końca roku 2019 ich liczba ma wzrosnąć o kolejne 300.

"Pragnę tu podkreślić, że blisko połowa placówek otwartych w 2018 r. powstała w małych miejscowościach do 3 tys. mieszkańców. To bardzo ważne, bo mniejszych miejscowościach oferta dla osób starszych jest dużo uboższa niż w większych miastach" – zaznaczyła.

Edycja "Senior plus" 2020 to 80 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących placówek. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. W przypadku Dziennego Domu dofinansowanie do utworzenia placówki może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych, w przypadku Klubu – do 150 tys. zł. W ten sposób sfinansowane może być do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

W przypadku dofinansowania bieżącej działalności istniejących już placówek, dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. To maksymalnie 300 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu "Senior plus" i 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie "Senior plus".

Dokumenty konkursowe można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

"Gorąco zachęcam gminy, powiaty i samorządy województw do dołączenia do programu" – podkreśliła szefowa MRPiPS.