PFRON rzadko rozpatruje pozytywnie wnioski od pracodawców, którzy chcą skorzystać z przepisów ułatwiających spłatę należności.
Z roku na rok rośnie liczba firm, które zwracają się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o rozłożenie na raty nienależnie pobranych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami lub umorzenie naliczanych od nich odsetek. Okazuje się jednak, że niewiele z tych wniosków fundusz rozpatruje pozytywnie. Jest to spowodowane głównie tym, że decyzja prezesa PFRON w tej sprawie ma charakter uznaniowy. Nie bez znaczenia jest też to, że niektórzy pracodawcy zbyt szybko wnioskują do PFRON o ulgowe potraktowanie, zanim decyzja o zwrocie dopłat stanie się ostateczna.

Miliony do zwrotu