Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Mały ZUS" to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak wskazuje Zakład, przy "Małym ZUS-ie" niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne (ulga nie dotyczy składki zdrowotnej). To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jeśli ktoś chce skorzystać z "Małego ZUS-u", powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 - do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z "Małego ZUS-u", a chcą skorzystać z tej ulgi.