Mały ZUS plus nie powinien mieć charakteru kolejnej czasowej ulgi – uważa rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego postulat nie został jednak przekuty w senacką poprawkę. Senatorowie nie zaproponowali żadnych zmian do ustawy.
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza modyfikacje dotyczące preferencji w opłacaniu składek.