Jednostka sektora finansów publicznych otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z dysfunkcją zdrowotną tylko wtedy, gdy finansuje jego płacę z określonego rodzaju środków lub dochodów publicznych.
Przypomina o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w komunikacie skierowanym do pracodawców.
Co do zasady zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) dopłata nie przysługuje do pensji podwładnego w części opłacanej ze środków publicznych. Przepis ten dotyczy pracodawców z sektora finansów publicznych, w tym m.in. podmiotów leczniczych. Od tej reguły przewidziany został wyjątek, zawarty w art. 26b ust. 8 ustawy. Zakłada on możliwość uzyskania przez takie podmioty wsparcia, jeśli wynagrodzenie podwładnego finansują ze wskazanych w wyżej wymienionym artykule dwóch źródeł. Pierwszym z nich są środki publiczne określone w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), czyli przychody jednostek sfery budżetowej z prowadzonej przez nie działalności oraz dochody publiczne wymienione w jej art. 5 ust. 2 pkt 3 – wpływy z sprzedaży wyrobów oraz świadczonych usług.
ZOBACZ TEŻ: Czas pracy 2020
Jak wyjaśnia PFRON, pracodawca powinien sprawdzić, z jakich środków jest finansowane wynagrodzenie, do którego zamierza ubiegać się o dopłaty. Jeśli szpital czy przychodnia osiągają dochody z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, nie mogą ubiegać się o subsydia płacowe. Są one bowiem wskazane w art. 5 ust 2 pkt 4 lit. a ustawy o finansach publicznych i nie zostały uwzględnione w treści art. 26b ust. 8.
– Podobnie jest, gdy podmioty lecznicze finansują pensje ze środków pochodzących z kontraktu z NFZ. Wtedy też nie są uprawnione do dopłat – wyjaśnia Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że taki kształt przepisów bardzo zawęża możliwość ubiegania się o wsparcie z PFRON.