Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 to drugi z programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to ogromny trud i poświęcenie. A opiekunowie muszą przecież czasem załatwić sprawę urzędową, samemu udać się do lekarza czy po prostu odpocząć. Jednym z najbardziej oczekiwanych przez środowisko niepełnosprawnych i ich opiekunów był program „Opieka wytchnieniowa”. – Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą mieć do tego prawo – podkreśla szefowa MRPiPS.
Głównym celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: