Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. uczestnicy OFE mają czas na decyzję o przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji - podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniądze tych, którzy jej nie złożą, 27 listopada 2020 z OFE automatycznie trafią do IKE.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w poniedziałkowym komunikacie ws. harmonogramu zmian w przekształceniu OFE w IKE, że przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne rząd przyjął 26 listopada tego roku.

Zapowiedziano, że w najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do prac w parlamencie.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Rząd zalecił dostosowanie do tej daty terminarza realizacji kluczowych etapów związanych z przekształceniem OFE w IKE.

"Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem ustawy 27 listopada 2020 roku środki z OFE zostaną przekazane automatycznie do IKE. Jak dodano, z tym dniem Powszechne Towarzystwa Emerytalne obecnie prowadzące OFE staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), w które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne.

"Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających" - napisano.

Resort przypomniał, że w projekcie ustawy zapisano, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.

Podkreślono, że każdy będzie miał jednak prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. "Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w I filarze systemu emerytalnego" - czytamy.

Resort tłumaczy, że automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. "suwak" (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego) większość środków z OFE została już przekazana do ZUS.

"Tak więc w ich przypadku, na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków" - napisano.

Ministerstwo zaznaczyło, że pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS.

Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do 11 grudnia 2020 r., druga – do 31 października 2021 r.

Pieniądze osób, które wybiorą zaś ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

"Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być wycofane na dotychczasowych zasadach. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze +znaczona+ i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego" - napisano.