Skoro już pięć lat trwa okres bezczynności rządu, który wciąż nie zrealizował wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK), to senatorowie powinni zainicjować proces legislacyjny służący jego wykonaniu. Z takim apelem wystąpił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu w piśmie skierowanym do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
Dotyczy ono orzeczenia trybunału z 21 października 2014 r., w którym sędziowie uznali za niezgodne z konstytucją uzależnianie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od kryterium wieku powstania niepełnosprawności (18 lub 25 lat). I chociaż wskazywali na konieczność podjęcia bezzwłocznych zmian w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), to do tej pory jej przepisy nie uległy modyfikacjom w tym zakresie. W efekcie opiekunowie są podzieleni, bo ci zajmujący się osobą, która stała się niepełnosprawna w dzieciństwie lub w trakcie nauki, mogą korzystać z wynoszącego 1583 zł świadczenia. Pozostali mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł, który dodatkowo jest powiązany z wymogiem spełnienia kryterium dochodowego.
Jak podkreśla Jacek Karnowski, zarówno opiekunowie, jak i samorządy z niecierpliwością czekają na nowelizację ustawy uwzględniającą wyrok. Jedynie nieliczne gminy, w tym m.in. Sopot, zdecydowały się automatycznie przyznawać świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z orzeczeniem trybunału. Jednak większość samorządów z obawy przed konsekwencjami związanymi z możliwością kontroli i nałożenia kary (taki los spotkał właśnie Sopot), nadal stosuje niekonstytucyjny przepis. Opiekunom pozostaje więc walczyć o swoje prawa w sądzie. Problem w tym, że ścieżka odwoławcza jest długa, czasochłonna i stresująca. Zdaniem Jacka Karnowskiego nakazywanie im dochodzenia swoich uprawnień w procedurze odwoławczo-skargowej jest nieludzkie, bo zamiast opiekować się swoim niesamodzielnym krewnym, muszą biegać po sądach, walcząc o należną im sprawiedliwość.
Dlatego z uwagi na dobro niepełnosprawnych oraz równy stosunek wszystkich obywateli wobec państwa, Jacek Karnowski zwrócił się do Senatu o przygotowanie odpowiedniej nowelizacji przepisów, która uwzględni wyrok TK.©℗