Osoby, które zdały egzaminy eksternistyczne w okręgowych komisjach, ciągle nie otrzymały świadectw. Ciągle bowiem nie ma rozporządzenia określającego ich wzór.
Egzaminy eksternistyczne zakończyły się 29 lutego. Mogły do nich przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, bez konieczności uczęszczania do szkoły. Te, które je zdały, nie otrzymały jednak świadectwa ukończenia szkoły.
- Bardzo bałam się egzaminów, ponieważ były one przeprowadzane przez zewnętrzną, a nie szkolną komisję, ale okazało się, że zdałam - mówi Agnieszka Frelska, kosmetyczka z Warszawy.
Do dziś jednak nie otrzymała świadectwa ukończenia liceum. Okręgowe komisje egzaminacyjne nie mogą ich wydać, bo do tej pory nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, mimo że podpisane zostało ponad miesiąc temu.
Anna Zdań z biura prasowego resortu edukacji zapewnia jednak, że w ciągu najbliższych dni rozporządzenie zostanie opublikowane.
Na jego brak narzekają też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
- Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół średnich kończy się już w piątek, 25 kwietnia - mówi Bogna Skoraszewska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Co prawda wzory świadectw dla nich się nie zmieniły, jednak dyrektorzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem znać nowe zasady ich wypełniania.
Anna Zdań tłumaczy jednak, że pod tym względem niewiele się zmieniło i wychowawcy na pewno zdążą przygotować dokumenty.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przypadku niesklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu wpisuje się, że jest nieklasyfikowany. Z kolei w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu pomija się nazwę zespołu.