Wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu zakazu konkurencji prezesowi spółki, zatrudnionemu na podstawie umowy o świadczenie usług, nie jest oskładkowana – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy członka zarządu, który pełnił funkcję prezesa na podstawie takiej właśnie umowy. Po pewnym czasie został odwołany przez radę nadzorczą. W umowie miał jednak zapis, że po jej ustaniu będą wypłacane mu przez sześć miesięcy środki za respektowanie zakazu konkurencji.
Spółka odprowadza od nich składki na ubezpieczenia społeczne. W jej ocenie tylko zakaz konkurencji wynikający z umowy o pracę jest zwolniony ze składek, natomiast od świadczenia z tytułu zakazu konkurencji po zakończeniu umowy cywilno-prawnej należy odprowadzać składki. Chciała mieć jednak pewność, czy dobrze robi, więc wystąpiła do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów.