Zwykła transakcja biznesowa nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych – uznał ZUS.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze wytwarzania oprogramowania i prowadzenia portali internetowych złożył do ZUS wniosek o interpretację przepisów. Jego pytanie dotyczyło obowiązku opłacania składek ZUS za kontrahenta, który prowadzi działalność gospodarczą nierejestrową. Dotyczy ona wyłącznie drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych i nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku. Można ją prowadzić, jeżeli przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Kontrahent dostarcza wnioskodawcy materiały promocyjne, pomocne w zdobywaniu nowych klientów, m.in. grafiki i artykuły. Przedsiębiorca podkreśla, że współpraca dotyczy jedynie zakupu konkretnych materiałów, które są sporządzane na zamówienie wnioskodawcy. Współpraca ma być sporadyczna, nieregularna – w zależności od zapotrzebowania.
Wnioskodawca w swojej ocenie takiego obowiązku nie ma, ponieważ opisywana współpraca nie nosi znamion umowy o pracę ani umowy zlecenia, lecz jest zwykłą transakcją biznesową pomiędzy dwoma osobami prowadzącymi działalności gospodarcze.
ZUS uznał, że zwykła transakcja biznesowa nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych wynikającym z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300). Między tymi dwoma podmiotami nie została zawarta żadna umowa, która zobowiązywałaby wnioskodawcę do opłacania składek. W związku z powyższym przedsiębiorca nie musi płacić składek za swojego kontrahenta, który prowadzi działalność nieewidencjonowaną.
Decyzja ZUS z 19 listopada 2019 r. (WPI/200000/43/951/2019)