W expose premier Mateusz Morawiecki zaproponował zapisanie w Konstytucji prywatnego charakteru środków zgromadzonych na kontach uczestników PPK.

Jest to deklaracja zaskakująca, ponieważ prywatność tych środków zapisana jest w Ustawie o PPK:

Zgodnie z Art. 3. 1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. I dalej w pkt. 2: Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK.