Posiadacze tradycyjnej Karty Dużej Rodziny (KDR), którzy do tej pory nie wystąpili o jej elektroniczną formę, powinni zrobić to do 31 grudnia br. Wtedy nie będą musieli za nią płacić.
Wprowadzona w 2014 r. KDR pierwotnie miała formę wyłącznie plastikowego dokumentu. Dopiero od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono ją w formie aplikacji na telefon – mKDR. Jej posiadanie ułatwia korzystanie z ulg i zniżek przysługujących rodzinom wielodzietnym oraz pozwala lokalizować miejsca, w których są one udzielane. Osoby, które uzyskały KDR do końca 2017 r., zostały objęte dwuletnim okresem przejściowym, w ramach którego nie muszą wnosić opłaty za uzyskanie mKDR.
Gdy jednak zgłoszą się do gminy po 1 stycznia 2020 r., będą ich obowiązywać takie same reguły jak w przypadku osób występujących o kartę po raz pierwszy. Co do zasady KDR jest przyznawana bezpłatnie, ale art. 13 ust. 1a ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) przewiduje pewien wyjątek. Zgodnie z nim wydanie karty podlega opłacie wynoszącej 9,21 zł, jeśli członkowi rodziny wielodzietnej został już przyznany tradycyjny dokument i po jakimś czasie wnioskuje o samą aplikację. Opłatę ponosi się również wtedy, gdy najpierw osoba uzyskała mKDR i dopiero potem uznała, że przyda jej się też forma papierowa.
Reklama
Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podpowiada, że przy ubieganiu się o kartę warto od razu zaznaczyć we wniosku, że chce się otrzymać obydwie jej formy. Dotyczy to również przypadków, gdy członek rodziny wielodzietnej występuje o nową, ale kolejną dla niego kartę, bo np. zmieniły się jego dane. Analogiczne postępowanie resort rekomenduje w momencie występowania o duplikat KDR, która została zgubiona, zniszczona lub w inny sposób utracona. Wtedy dana osoba poniesie tylko jedną opłatę za wydanie duplikatu (9,56 zł), uniknie natomiast należności za domówienie drugiej formy karty.
Według najnowszych danych MRPiPS tradycyjną formę KDR posiada 2,86 mln osób, a aplikacją na telefon dysponuje 645 tys. uprawnionych. Podmiotów, które na jej podstawie przyznają zniżki, jest 6,1 tys. Są wśród nich instytucje publiczne, duże ogólnopolskie sieci oraz lokalni przedsiębiorcy. Co ważne, o kartę mogą ubiegać się nie tylko rodziny mające obecnie na wychowaniu co najmniej troje uczących się lub studiujących dzieci, ale też osoby, które kiedykolwiek miały taką liczbę potomków.