statystyki

Czy brak majątku wystarczy do darowania zaległości wobec organu rentowego?

autor: Marcin Nagórek, Joanna Śliwińska07.11.2019, 12:30; Aktualizacja: 07.11.2019, 12:34
Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności ‒ w ściśle określonych przypadkach

Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności ‒ w ściśle określonych przypadkachźródło: ShutterStock

Czy brak majątku wystarczy do darowania zaległości wobec organu rentowego?

Dlaczego ZUS nie rozpozna wniosku o umorzenie składek odprowadzanych za pracowników?

Jak oblicza się staż pracy potrzebny do minimalnej emerytury?

Czy błędne orzeczenie komisji lekarskiej ZUS uzasadni przyznanie odsetek przez sąd?

Od kilku lat prowadzę punkt handlowy w centrum handlowym. Niestety popadłem w długi składkowe, co spowodowało zajęcie emerytury przez ZUS. Wniosłem o umorzenie składek, ponieważ zostaje mi tylko 600‒800 zł wolnych środków, ale dwukrotnie mi odmówiono. Czy słusznie? Czy jest szansa na zmianę decyzji przez sąd? Nie mam żadnego majątku.

Z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Przy czym należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane mimo braku ich całkowitej nieściągalności. Z kolei zasady i przesłanki umorzenia wynikają z aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W par. 3 postanowiono, że ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:

  • gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
  • poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;
  • przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

Jakkolwiek katalog przesłanek umożliwiających umorzenie jest otwarty, to jednak ZUS nie może automatycznie przyznać preferencji bez szczegółowej oceny sytuacji finansowo-majątkowej dłużnika składkowego. Ponadto przy umarzaniu składek ZUS musi uwzględniać interes publiczny, a nie tylko interes indywidualny wnioskodawcy (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2011 r., sygn. akt II GSK 181/10).

Szczególnie pomocne w ocenie podanego stanu faktycznego może być jednak stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 października 2019 r., sygn. akt I SA/Ol 492/19. Z orzeczenia tego wynika, że przejściowe nieosiąganie dochodów z tytułu działalności gospodarczej nie może stanowić wystarczającej przesłanki do umorzenia składek. Sąd wskazał, że wnioskodawca ciągle prowadzi działalność gospodarczą i mimo że obecnie nie osiąga z tego tytułu dochodów, to w każdej chwili sytuacja ta może ulec zmianie. Dodatkowo sąd zaakcentował, że za brakiem przyznania ulgi przemawia w szczególności niekorzystanie z pomocy społecznej, która jest udzielana osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.


Pozostało 78% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane